Důvody pro offshore společnost

Offshore společnost je společnost založená v ostrovní zemi, které se říká daňový ráj. 

Daňová optimalizace pomocí offshore společností není vhodná pro rezidenty EU a proto ani služby související s daňovou optimalizací neposkytujeme.

Právní důvody

Společnost založená v dané zemi se řídí daným obchodním právem, které se může lišit od České republiky. Ve většině zemí je také nižší úroveň zákonných povinností, to znamená, že není například nutné předkládat účetní výkazy, daňová přiznání, zprávy pro obchodní rejstřík, sbírku listin nebo obchodní věstník.

Offshore společnosti jsou chráněny před nároky budoucích věřitelů, dědických řízení nebo byrokratických aparátů.

Anonymita vlastníků

V případě offshore společností je možné využít jmenovaného akcionáře a ředitele a tak může skutečný vlastník zůstat v utajení pro třetí osoby mimo společnost. Skutečný vlastník má své práva na základě notářsky ověřené a apostilované plné moci, která mu umožňuje jednat za společnost, otevírat a spravovat bankovní účty a zakládat pobočky či dceřiné společnosti.

 Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít