Které dokumenty budeme od Vás požadovat pro založení offshore společnosti

Pro založení offshore společnosti je důležité dodání níže uvedených informací a dokumentů.

Jednotlivé funkce v offshore společnosti může vykonávat i pouze jedna tatáž osoba. Pro zvýšení anonymity je vhodné využívat tzv. nominee služeb profesionálních místních jednatelů či akcionářů - v tomto případě bude třeba jen dodat doklady týkající se benefičního vlastníka.

A)  jednatel / ředitel offshore společnosti

Jednatel offshore společnosti, je osoba - statutární orgán orgán vykonávající za společnost právní úkony a je zpravidla na výpise offshore společnosti veřejný.

Potřebné doklady - dokumenty pro jednatele (ředitele) 

  • kopie pasu
  • kopie občanského průkazu / kopie řidičského průkazu
  • kopie faktury za vodu, elektřinu, plyn nebo odpad anebo výpis ze soukromého bankovního účtu - faktura nebo výpis musí být adresován přímo na osobu jednatele 

B) akcionář offshore společnosti

Akcionář offshore společnosti je osoba vlastnící offshoe společnost skrze vlastnictví jejích akci či podílových listů. Akcionář vykonává svá vlastnická práva dovnitř společnosti - rozhoduje jako jediný akcionář či v případě více akcionářů na valné hromadě offshore firmy a rozhoduje tak zejména o změně stanov offshore firmy - např. změna jednatele, změna názvu, změna sídla, změna reg. agenta apod.

Potřebné doklady pro akcionáře offshore firmy

  • kopie pasu
  • kopie občanského průkazu / kopie řidičského průkazu
  • kopie faktury za vodu, elektřinu, plyn nebo odpad anebo výpis ze soukromého bankovního účtu - faktura nebo výpis musí být adresován přímo na osobu akcionáře

C) benefiční vlastník offshore společnosti

Benefiční vlastník je osoba, v jejíž prospěch je offshore společnost založena a spravována. Benefičním vlastníkem offshore firmy je zpravidla její vlastník - tedy akcionář, což samozřejmě neplatí v případě využití nominee akcionáře. Benefiční vlastník je konečný klient, který o založení offshore společnosti žádá a v jehož zájmu zahraniční společnost z daňového ráje funguje.

Potřebné doklady benefičního vlastníka

  • kopie pasu
  • kopie občanského průkazu / kopie řidičského průkazu
  • kopie faktury za vodu, elektřinu, plyn nebo odpad anebo výpis ze soukromého bankovního účtu -  faktura nebo výpis musí být adresován přímo na osobu benefičního vlastníka

V určitých případě ne ovšem často mohou být dále požadováno předložení dalších dokumentů jako je např. bankovní reference apod.

Uvedené doklady jsou požadovány především z důvodu prokázání existence osoby, která žáda založení společnosti v zemi daňového ráje!

 

Získali jste dostatek informací? Objednejte si offshore společnost.

 

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít