Offshore společnosti jako holding

U holdingové společnosti jsou aktivity omezeny na správu, držení a rozvoj účastí v jiných společnostech případně na řízení jedné nebo více společností. Sama se nezabývá žádnou průmyslovou nebo obchodní činností.

Právě offshore společnosti jsou ve většině případů využívány jako základní prvek holdingové struktury (drží podíly v jiných společnostech. Výhodou je zajištění anonymity a využití lepšího právního prostředí.

Komplexní nastavení holdingové struktury vyžaduje zkušenost. Je potřeba svěřit tuto svěřit odborníkům, kteří Vám připraví co možná nejvhodnější prostředí pro podnikání. Správně vytvořený holding by měl hlavně splňovat:

  • důmyslnou ochranu majetku
  • využívání právních předpisů dané země
  • ochranu investic
  • efektivnost, ovladatelnost a stabilitu v čase
  • image silné zahraniční skupiny

Vytvořený holding závisí na celé řadě faktorů, které musí být brány v potaz. Jedná se o cíle a záměry vlastníků, předpokládaný vývoj a struktura peněžních toků, současná struktura holdingu, finanční, časové nebo legislativní faktory atd.

Daňová optimalizace pomocí offshore společností není vhodná pro rezidenty EU a proto ani služby související s daňovou optimalizací neposkytujeme.

 

 Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít