Zahraniční firmy

Založit firmu v zahraničí si v současné době přeje celá řada podnikatelů. Vede je k tomu potřeba rozšířit pole působnosti na zahraniční trhy, ale často také nestálost českého právního prostředí a celková administrativní náročnost podnikání v České republice.

Založení zahraniční firmy svépomocí ale není možné bez potřebných znalostí a zkušeností. Proto doporučujeme zájemcům o založení firmy v zahraničí, aby se svěřili do péče našim odborníkům, kteří se problematikou zakládání firem v zahraničí věnují již řadu let. Poskytujeme komplexní služby v oblasti zakládání zahraničních společnosti podle potřeb našich klientů, doporučíme nejenom nejvhodnější lokalitu, ale také nejvhodnější formu pro zahraniční firmu. V rámci poskytnutí našich služeb získá náš klient veškeré potřebné informace, aby mohl učinit kvalifikované rozhodnutí ohledně své podnikatelské budoucnosti.

K založení zahraniční firmy je nutno předložit následující doklady pro jednatele/ředitele, akcionáře zahraniční firmy i pro  benefičního vlastníka:

  • kopie pasu
  • kopie občanského průkazu / kopie řidičského průkazu
  • kopie faktury za vodu, elektřinu, plyn nebo odpad anebo výpis ze soukromého bankovního účtu - faktura nebo výpis musí být adresován přímo na osobu jednatele 

Uvedené doklady jsou požadovány především z důvodu prokázání existence osoby, která žádá založení společnosti v zahraničí.

Daňová optimalizace pomocí offshore společností není vhodná pro rezidenty EU a proto ani služby související s daňovou optimalizací neposkytujeme.

 

Máte zájem o založení offshore společnosti?
 
Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít