Založení firmy na Kypru

Kypr patřil mezi tradiční daňové ráje. Po vstupu Kypru do Evropské unie už daňové zvýhodnění zahraničních společností nepokračuje, ale Kypr se i nadále snaží přitáhnout zahraniční podnikatele. V současnosti je Kypr označován za zemi daňových pobídek. Na Kypru je např. nejnižší daň z příjmu v celé EU.

Valné hromady společností je možno uspořádat kdekoli na světě, z daňového pohledu je ale  výhodné jejich konání na Kypru.

Právní forma společnosti na Kypru je Private Company Limited by Shares (Ltd.). Společnosti mají povinnost vedení sídla na Kypru. Legislativa na Kypru vychází z anglického Common law (obecné právo).

Společnost na Kypru Vám založíme zpravidla během 2 týdnů, pokud budou včas dodány veškeré potřebné podklady, doručení dokumentů je zpravidla do 4 týdnů.

Kyperské offshore společnosti mohou mít nejméně jednoho, nejvíce padesát akcionářů, kterými mohou být jak fyzické, tak právnické osoby, a to jak rezident, tak nerezident.

Kyperská společnost musí mít minimálně jednoho ředitele a jednoho sekretáře. Opět to může být jak fyzická, tak právnická osoba, a to jak rezident, tak nerezident. Pro daňové účely se doporučuje místní jednatel a sekretář

Minimální výše základního kapitálu kyperské společnosti není stanovena. Kyperské společnosti nesmějí vydávat akcie na majitele (doručitele).

Sazba daně z příjmů právnických osob je 10%. Srážkovou daní nejsou zatíženy dividendy, úroky, licenční poplatky ani zisky z prodeje cenných papírů. Registrace k DPH je povinná buď při obratu 15 600 EUR v předchozích dvanácti měsících nebo při obratu vyšším než 15 600 EUR očekávaném v následujících 30 dnech. S Českou republikou má Kypr uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

Vedení účetnictví je povinné - společnosti musí povinně předkládat účetní výkazy. Stejně tak je povinný audit provedený místním auditorem.

Rejstřík firem, ředitelů a akcionářů je veřejně přístupný.

Offshore společnosti na Kypru jsou nejčastěji zakládány za účelem daňové optimalizace, pro provozování mezinárodního obchodu se zbožím a službami, za účelem poskytování úvěrů a půjček, kvůli držbě a pronájmu duševního vlastnictví (patenty, software, know-how apod.) nebo k zakládání holdingů.

Legislativa: Companies Law Cap. 113, The Income Tax laws of 2002.

Daňová optimalizace pomocí offshore společností není vhodná pro rezidenty EU a proto ani služby související s daňovou optimalizací neposkytujeme.

 

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít