Založení firmy ve Velké Británii

Velká Británie je považována za daňový ráj z důvodu možnosti obchodování s bývalými koloniemi, ve kterých je nulová daň z příjmu.

Společnost ve Velké Británii může být založena obvykle do tří dnů. Právní forma společnosti zakládané ve Velké Británii je Private Company Limited by Shares (Ltd.). Společnosti zakládané ve Velké Británii mají povinnost mít sídlo ve Velké Británii.

Minimální počet akcionářů je 1, může to být fyzická i právnická osoba, může být nerezident. Minimální počet ředitelů je 1, také to může být fyzická i právnická osoba, může být nerezident. Sekretář není povinný, ale je možno ho ve společnosti zřídit.

Minimální výše základního kapitálu u britských offshore společností není stanovena. Britské společnosti mohou vydávat akcie na doručitele.

Sazba daně z příjmů právnických osob je 21% - 28%. Výplata dividend není zatížena srážkovou daní. Registrace k DPH je povinná buď pokud obrat zdanitelného plnění překročí limit ve výši £73.000 v předchozích dvanácti měsících nebo pokud je reálný předpoklad, že v následujících 30 dnech překročí obrat zdanitelného plnění daný limit. Registrace při obratu nižším než £73.000 je dobrovolná. Standardní sazba DPH ve Velké Británii je od 1. dubna 2011 20%.

Mezi Českou republikou a Velkou Británií je od roku 1992 uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, což je jedna z hlavních výhod offshore společností zakládaných ve Velké Británii.

Vedení účetnictví je pro LLC ve Velké Británii povinné. Platí povinnost předkládat britskému finančnímu úřadu roční uzávěrku, bilanci ke konci účetního období a výkaz zisků a ztrát, případně komentovaný auditorem registrovaným ve Velké Británii.

Audit je pro anglické LLC nepovinný, pokud obrat nepřekročí 5,6M £ a aktiva jsou menší než 2,8M £.

Registr firem je sice veřejně přístupný, což je z hlediska zachování anonymity vlastnictví nepříznivé, ale ochrany soukromí lze dosáhnout napři založením holdingové - mateřské společnosti.

Nespornou výhodou společnosti založené ve Velké Británii je zejména její vysoká prestiž.

Legislativa: The Companies Act 1985

Daňová optimalizace pomocí offshore společností není vhodná pro rezidenty EU a proto ani služby související s daňovou optimalizací neposkytujeme.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít