Dozorčí rada akciové společnosti

Dozorčí rada kontroluje vedení společnosti. Zřizuje se u kapitálových společností a u dalších subjektů, kde to přikazuje zákon. U akciové společnosti je dozorčí rada povinná. Nemusí mít jen kontrolní funkce, ale také funkce řídící a jednatelské. Počet členů dozorčí rady je minimálně tři, vyšší počet členů musí být také dělitelný třemi. Při rozhodování dozorčí rady má platnost většina hlasů členů (každý člen má jeden hlas, včetně předsedy dozorčí rady). Čeny dozorčí rady volí valná hromada nejdéle na dobu pěti let. Pokud je některý člověk členem dozorčí rady, pak nesmí být zároveň členem představenstva nebo mít další funkce, které by byly v kolizi s jeho členstvím v dozorčí radě.

Dozorčí rada akciové společnosti nahlíží do všech dokladů, kontroluje podnikatelskou činnost, správné vedení účetnictví, konroluje účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku společnosti, zkoumá, zda jsou pracovní postupy legální a kontroluje, jestli se podnikání řídí dle rozhodnutí valné hromady. Dozorčí rada může také svolávat valnou hromadu.

 

Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít