Jak vybrat název a jméno své firmy

Název firmy znamená nejčastěji název společnosti, tedy právnické osoby, může ale znamenat také pouze jméno firmy fyzické osoby, pokud je zapsána v obchodním rejstříku.

Níže uvedená pravidla platí rovněž také při změně názvu již existující společnosti.

Název a jméno firmy je důležitý jak pro osobu právnickou, tak i fyzickou. 

Název firmy u fyzické osoby

U osoby fyzické zapsané v obchodním rejstříku je názvem firmy vždy její nezkrácené a nezkomolené jméno a příjmení. Pro upřesnění předmětu podnikání nebo rodinných vztahů ve firmě lze ke jménu a příjmení podnikatele připojit dodatek, např. „zámečník“, „truhlářství“, „a syn“ apod. Tento upřesňující dodatek je zapsán v obchodním rejstříku. Dodatek nesmí být nepravdivý, klamavý, zaměnitelný s jinou firmou nebo např. na dobré pověsti konkurenční firmy dokonce parazitující.

U osoby fyzické podnikající jako OSVČ nezapsané v obchodním rejstříku, zapsané pouze v rejstříku živnostenském, je názvem firmy rovněž nezkrácené a nezkomolené jméno a příjmení a pouze toto je oficiálním názvem jeho firmy. Pokud si takováto osoba připojí za své jméno a příjmení upřesňující dodatek jako je popsáno v předchozím odstavci, pak je tento dodatek neoficiální a v živnostenském rejstříku zapsán není

Název firmy u právnické osoby

Osoba právnická nemusí mít v názvu své firmy uvedeno své jméno a příjmení, může si pro název své společnosti název takřka libovolný za předpokladu, že se bude řídit následujícími doporučeními:

  • Ve vlastním zájmu by měl každý podnikatel věnovat jménu, resp. názvu své firmy náležitou pozornost, protože název jeho firmy je zkrátka to první, co na jeho podniku nebo službě klient vidí. Název firmy může klienta přilákat nebo odradit.
  • Název firmy figuruje v plném znění v obchodním rejstříku a změna názvu firmy je administrativní proces, který zabere určitý čas a vyžádá si nějaké náklady. Z toho důvodu je chytré promyslet název firmy důkladně předem a neriskovat pozdější nutnost změny.
  • Název firmy nesmí být zaměnitelný s názvem jiné, už registrované společnosti, a nesmí ani budit v potenciálním klientovi klamný dojem tím, že by byl s názvem jiné, známé a zavedené firmy, zaměnitelný. Zároveň nesmí jméno, tedy název firmy být vulgární a nesmí obsahovat slova, která by navozovala dojem, že se jedná o úplně jiný druh podnikání; např. slovo „banka“ podléhá přísným pravidlům. Z toho důvodu rejstříkové soudy dbají na to, aby názvy nových firem byly vždy originální. Společnost nebo podnikatele s názvem firmy, který neodpovídá tomuto pravidlu, soud do obchodního rejstříku nezapíše. 
  • Název firmy by měl být snadno zapamatovatelný, snadno vyslovitelný, ne zbytečně dlouhý. Podnikatel by měl mít na paměti, že je nutno brát v úvahu nejenom akustickou, ale také vizuální stránku názvu: název nebo logo firmy se objevuje v televizní i tištěné reklamě, na internetu atd.
  • Je šikovné, vystihuje-li název firmy předmět podnikání, nabízený výrobek nebo služby, např. „nábytek“, „stěhování“ apod. Jestliže názevspolečnosti souvisí s předmětem podnikání, klient na první pohled pochopí, čím se podnikatel zabývá. Pokud se podnikateli podaří získat i internetovou doménu odpovídající názvu firmy, je to v dnešním světě další obrovská výhoda, protože i URL adresa webových stránek je snadno zapamatovatelná.
  • Podle oboru podnikání by mělo být zvoleno i celkové vyznění názvu společnosti, v některých případech je třeba navodit pocit serióznosti, v jiných případech je vítaný odlehčený tón, originalita a vtipnost. Jako název firmy je samozřejmě možno použít i zkratku nebo zkratkové slovo, zde je opět na místě promyslet, jak bude potenciálními klienty vnímána, pochopena, jak a zda bude možno nebo vhodné ji skloňovat apod.
  • V případě, že se předpokládá přeshraniční přesah podnikání a tedy využití názvu firmy v cizojazyčném prostředí, je nutno zvolit nejenom název snadno vyslovitelný i cizincem, ale název, který v cizím jazyce není vnímán negativně, nemá např. vulgární nebo jinak nevhodný význam.
  • Jméno firmy musí být odlišné od jména firmy již zaspané minimálně třemi (3) znaky a to jak foneticky, tak vizuálně - nelze tedy používat pro odlišení různé čárky, pomlčky apod.

Navíc vedle výše popsané obsahové části názvu firmy, tzv. kmene, je u názvu společnosti povinnost uvádět dodatek, který vyjadřuje formu společnosti. Tento dodatek je povinný a má stanovený tvar, u akciové společnosti je to a.s., u společnosti s ručením omezeným s.r.o. a podobně.

Nevíte si s rady s výběrem názvu Vaší společnosti či firmy? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít