K založení nové s.r.o. Vám bude stačit již jen jedna koruna

Od roku 2014, kdy by měl nabýt účinnosti nový zákon o obchodních korporacích, který nahradí současný obchodní zákoník, Vám bude stačit k novému založení společnosti s ručením omezeným pouhá jedna koruna. Zákon o obchodních korporacích totiž nestanoví žádnou povinnou výši základního kapitálu pro společnosti s.r.o.

Jedná se tedy o výraznou změnu proti předešlým rokům, kdy k založení s.r.o. bylo potřeba mít základní kapitál v hodnotě 200 000 Kč. V roce 2014 by tedy tato podmínka měla odpadnout. Díky tomu budete moci založit nové s.r.o. se základním kapitálem již od 1,- Kč. 

Zákon dále stanovuje, že každý hlas na valné hromadě společnosti, kde hlasují její společníci (majitelé), musí odpovídat alespoň 1,- Kč vložené do základního kapitálu s.r.o. 

Dá se tedy předpokládat, že minimální základní kapitál nových s.r.o. od roku 2014 bude činit minimálně 100,- Kč tak, aby každé 1,- Kč odpovídal jeden hlas (celkem musí být 100 hlasů), jelikož to bude praktičtější z důvodu vícečlených společností, kde se budou hlasy a podíly dělit mezi více osob. Navíc v případě rozdělení obchodního podílu a převodu jeho části na nového nabyvatele bude nemí být vklad nového společníka nižší než 1,- Kč.

Bohužel v novém zákoně zůstala stále při založení nového s.r.o. povinnost splatit vklad na zvláštní účet do banky a to i když tento vklad činí pouhou jednu korunu. Zde to tedy zákonodárce zřejmě nedomyslel anebo v České republice funguje vlivné bankovní lobby.

Při zakládání společnosti s.r.o. v roce 2014 však nastávají další nová a přísnější pravidla:

  • Vklad každého ze společníků musí činit nejméně 1 Kč.
  • Nepeněžité vklady je stále potřeba ocenit znalcem, ale toho vyberou zakladatelé společnosti, nikoli obchodní soud jako dosud.
  • Pro všechny společnosti (i dříve založené) platí jiná odpovědnost statutárních orgánů
  • Základní kapitál odpovídá součtu vkladů. Minimální výši základního kapitálu zákon nyní nestanovuje
  • Při převodu podílu společníka musí být zachována minimální výše vkladu, tedy 1,- Kč.

Naše doporučení: Nemusíte do nově založeného s.r.o. vložit základní kapitál 200 000,- Kč, ale doporučujeme vložit vyšší kapitál minimálně 100,- Kč a to z důvodů uvedených výše.

Pokud však chcete, aby společnost měla lepší image, je výhodnější splatit základní kapitál vyšší a to zejména z následujících důvodů:

  • společnost s vyšším kapitálem bude lépe vnímáne ze strany Vašich obchodních partnerů
  • s vyšším kapitálem nebudete podezřelí správním orgánům jako např. finančnímu úřadu
  • vyšší kapitál Vám umožní spíše získat bankovní úvěr či hypotéku
  • možnost ručení základním kapitálem u různých forem podnikání (např. povinné pojištění u autodopravy)

Pokud nemáte prostředky na pořízení s.r.o. s vyšším kapitále, neváhejte využít naší nabídky ready made s.r.o., kde je již kapitál splacen námi a Vám se převádí pouze účetně na pokladně.

Ready made s.r.o. pro Vás vytvoříme s jakoukoli výší základního kapitálu, např. 100.00,- až 10.000.000,- Kč!

 

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít