Odpovědný zástupce provozování živnosti

Chcete podnikat v oboru, pro který nesplňujete zvláštní podmínky pro provozování živnosti, tedy např. vzdělání či praxi? Odpovědný zástupce, tzv. odborný garant pro Vás může být řešením. 

Společnost Profispolečnosti.cz Vám může nabídnout služby odpovědného zástupce pro tyto živnosti, resp. obory:

 • Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
 • Hostinská činnost
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence
 • Ostraha majetku a osob
 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Provozování cestovní kanceláře
 • Vodoinstalatérství, topenářství
 • Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb

Naši odpovědní zástupci splňují všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle zákona č. 455/1991 Sb. § 6 a 7. Odpovědný zástupce musí být k podnikateli ve smluvním vztahu a nesmí být do této funkce ustanoven pro více než čtyři podnikatele. Odpovědný zástupce je dle živnostenského zákona fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů.

Kdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce?

 • Osoba, které byl uložen zákaz činnosti
 • Osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, a to po dobu 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění
 • Osoba, která je členem kontrolního orgánu této právnické osoby.
 • Osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena
 • Osoba, která není plně svéprávná
 • Osoba, která nesplňuje podmínky odborné nebo jiné způsobilosti

Jaké dokumenty jsou potřeba od odpovědného zástupce:

 • Prokázání smluvního vztahu mezi odpovědným zástupcem a podnikatelem (např. dohoda o provedení práce či zaměstnanecký poměr)
 • Prokázání odborné způsobilosti. Nejčastěji se dokládá maturitním vysvědčením, výučním listem, vysokoškolským diplomem, certifikátem vydaným akreditovaným zařízením a případně praxí. Praxi lze prokázat u zaměstnance potvrzením od podnikatele a u OSVČ daňovým přiznáním.
 • Souhlas s ustanovením do funkce odpovědného zástupce opatřený úředně ověřeným podpisem odpovědného zástupce.

 

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít