Otevření účtu pro cizince a zahraniční společnosti v Č

Cizí státní příslušník nebo zahraniční firma má možnost otevřít si účet u banky v České republice, i když to není tak snadná a rychlá záležitost jako založení účtu pro českého občana.

Pro fyzickou osobu je základní podmínkou pro otevření účtu dosažení věku 18 let a předložení identifikačních dokladů, zpravidla banky požadují dva doklady a upřednostňují dokumenty s fotografií. Mohou požadovat i povolení k pobytu vydané ministerstvem vnitra ČR.

V případě zakládání podnikatelského účtu – tedy účtu pro zahraniční právnickou osobu – požadují banky navíc doklad o podnikání, tedy živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku země, kde byla firma založena, nebo zakladatelskou listinu či společenskou smlouvu v případě, že společnost zatím není zapsána v rejstříku. Veškeré dokumenty musí být předloženy v úředně ověřeném překladu do češtiny, popřípadě opatřeny ještě Apostilou.

U některých bank může procedura zakládání účtu pro cizince trvat déle než u jiných, každá banka má ve svých podmínkách jiné požadavky a koneckonců i ceny za bankovní služby se liší. Banky také rozlišují mezi žadateli o založení účtu z EU a z ostatních zemí.

Při zakládání bankovního účtu pro vaši zahraniční společnost se můžete obrátit na naši firmu Profispolečnosti.cz, poradíme vám.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít