Přiznání k DPH od roku 2014 jenom elektronicky

Od prvního ledna roku 2014 změně ve způsobu placení DPH. Téměř všechny firmy budou muset komunikovat s finančními úřady v oblasti daně z přidané hodnoty pouze elektronicky. Týká se to jak daňových přiznání, tak hlášení včetně příloh. Podnikatelé budou elektronicky podávat také Přihlášku k registraci za plátce DPH a Oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH. Pouze plátci DPH – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 milionů korun, budou moci zvolit elektronický nebo klasický způsob podání.

Všichni plátci DPH bez rozdílu mají i nadále povinnost elektronického podání Výpisu z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti.

Elektronická podání se budou zasílat přes aplikaci „Elektronická podání pro daňovou správu“ na adrese www.daneelektronicky.cz.

Podání pro ČSSZ od roku 2014 také už jen elektronicky

Také podání pro Českou správu sociálního zabezpečení se od roku 2014 budou podávat pouze elektronicky. Tuto povinnost mají podnikatelé včetně OSVČ, kteří mají alespoň jednoho zaměstnance. Pro OSVČ bez zaměstnanců je povinnost podávat přehledy v elektronické podobě zatím odložena.

Uvedená povinnost se týká především tiskopisů, které půjde nově zasílat pouze formou datové věty (ve formátu XML):

  • evidenční list důchodového pojištění
  • potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění
  • přehled o výši pojistného
  • oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)
  • příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Povinnost elektronického podávání se týká i tiskopisů Přihláška do registru zaměstnavatelů, Odhláška z registru zaměstnavatelů a Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Podnikatelé je mohou od ledna příštího roku však i nadále zasílat prostřednictvím datové schránky či elektronické podatelny v běžných formátech, jako je například PDF.

Jste OSVČ a rádi by jste začali podnikat formou společnosti s ručením omezeným? Neváhejte využít našich služeb a kupte si u nás ready made společnost ještě dnes.
Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít