Provozování nestátního zdravotnického (lékařského) zařízení

 

Lékaři, vykonávejte svou činnost pod firmou a získejte řadu výhod

Mnoho lékařů provozuje svoji činnost jako OSVČ, tedy jako fyzické osoby. Tento způsob je doprovázen řadou nevýhod, mezi něž patří:

 • Ručení celým majetkem
 • Vedle placení daně z příjmu také placení vysokých záloh na sociální a zdravotní pojištění
 • Není nutno vést podvojné účetnictví, což vypadá jako výhoda, ale neumožňuje uplatňovat daňové instrumenty a optimalizovat danění
 • V případě nemoci apod. nelze delegovat řízení praxe na jinou osobu
 • Tuto lékařskou praxi nelze prodat jako fyzická osoba, nelze ani převést smlouvy se zdravotními pojišťovnami, nájemní smlouvu apod.
 • Tuto lékařskou praxi také nelze převést na rodinného příslušníka, např. potomka – lékaře, je nutno znova provést celý proces registrace včetně výběrového řízení na uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami
 • Takováto lékařská praxe není předmětem dědického řízení
 • Před ukončením praxe je nutno 3 měsíce předem požádat o zrušení registrace a předat zdravotnickou dokumentaci registrujícímu správnímu orgánu
 • Případné žaloby pacientů, dluhy, pokuty případně půjčky nebo leasing

Při založení podnikání formou s.r.o. neručíte celým svým osobním majetkem, ale pouze do výše nesplaceného vkladu společnosti.

Budete zaměstnancem vlastní společnosti, kdy si sami budete vyplácet přiměřenou mzdu a díky tomu tak výrazně ušetříte na sociálním a zdravotním pojištění, které budete odvádět pouze ze mzdy, kterou si vyplatíte.

Jaké jsou výhody s.r.o. oproti OSVČ lékařské činnosti:

 • Nižší sociální a zdravotní – platíte jen do výše Vašeho osobního příjmu (Nikoliv celkového měsíčního příjmu firmy);
 • Při problémech lze firmu prodat a založit novou firmu – nabízíme službu likvidace firem;
 • Je nutno vést podvojné účetnictví a tedy je možno uplatňovat daňové instrumenty a optimalizovat danění
 • Po 5 letech existence s.r.o. je daň z prodeje praxe nulová – odcházíte tedy do důchodu s čistým příjmem z praxe;
 • Nevzniká zde riziko náhrady škody pro soukromou osobu – ručení pouze majetkem společnosti.
 • Zvýšení společenské prestiže plynoucí z formy společnosti – získá-li si Vaše firma dobré jméno, můžete ji výhodně prodat, pokud se osobně rozhodnete pro ukončení lékařské praxe
 • Řízením své firmy můžete pověřit jednatele
 • Můžete firmu předat potomkům a výběrová řízení na uzavření smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami už nejsou nutná, vše je automatické
 • Lékařská praxe ve formě s. r. o. je předmětem dědického řízení

Další naše služby

 • Převod lékařské praxe;
 • Převod 100% podílu v obchodní společnosti;
 • Založení společnosti s ručením omezeným
 • Prodej ready made společnosti
 • Vedení účetnictví 

Nejsilnější výhoda podnikáním formou s.r.o. je možnost prodeje praxe bez nutného výběrového řízení u zdravotních pojišťoven.

Pokud podnikáte jako fyzická osoba (FO) a jste lékař, stomatolog nebo veterinář a máte vlastní praxi, je pro Vás přechod na podnikání formou s.r.o. společnosti významným přínosem, snižte si riziko Vašeho podnikání a ručte pouze majetkem společnosti. 

Zřízení probíhá formou založení nové společnosti v hodnotě 12.900 Kč bez DPH nebo formou ready made společnosti v hodnotě 20.900 Kč bez DPH. K nově založené společnosti tak i k ready made společnosti nabízíme sídlo firmy v hodnotě od 149 Kč / měsíc.

Poplatek za zřízení předmětu činnosti - Provozování nestátního lékařského zařízení činní jednorázovou částku 5.000 Kč bez DPH.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít