Registrace firmy a zápis společnosti do obchodního rejstříku

Povinnost registrace firmy je dána ze zákona. Zajímá vás, kde všude musíte vaši firmu registrovat a zapsat?

Zápis společnosti do Obchodního rejstříku

Zápis do obchodního rejstříku je potřeba provést už před zahájením podnikatelské činnosti. Registrace firmy probíhá přes formulář. Návrh na registraci firmy do Obchodního rejstříku musí podat všichni jednatelé firmy s.r.o. Nejdříve půjdete na krajský (rejstříkový) soud, kde bude sídlo společnosti. Pro středočeský kraj je tímto soudem Městský soud v Praze (ne krajský). K návrhu na zápis je nutné podat různé přílohy, které se liší podle konkrétní situace a jejich příprava není pro nezkušeného člověka vůbec jednoduchá. Musíte doložit živnostenská oprávnění, právní důvod užívání nemovitosti, společenskou smlouvu, souhlas jednatelů s vykonáváním funkce jednatele, prohlášení o vloženém základním kapitálů atd. Pro velký počet těchto dokumentů je vhodné nechat si tyto listiny vypracovat od odborníků, kteří zápis společnosti do obchodního rejstříku řeší denně, takže už přesně ví, co dělat.

Registrace firmy pro placení daní

Při zahájení podnikání se musíte zaregistrovat k správci daně a to sice podáním přihlášky k registraci. Registrovat se musí k dani z přidané hodnoty, dani z příjmů právnických osob, dále se registrujete k placení daní z nemovitosti, silničních daní a k daním z příjmů.
Registrovat se musí zahájení a ukončení provozování živnosti při zřízení a zrušení provozovny. Další registrace o zaměstnancích probíhají na Okresní správě sociálního zabezpečení, u zdravotních pojišťoven a u úřadu práce.

 

Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít