Registrace ochranné známky

Ochranná známka je grafické označení výrobku nebo služeb. K vytvoření ochranné známky se užívají slova, písmena, číslovky nebo grafické prvky nebo třeba barva nebo charakteristický tvar obalu výrobku. Ochranná známka slouží k rozlišení výrobků nebo služeb.

Ochrannou známku je třeba chránit její registrací u Úřadu průmyslového vlastnictví. Registrací ochranné známky ochráníte své logo nebo jméno své firmy. Nikdo jiný ho pak nemůže používat nebo si ho dokonce zaregistrovat a zabránit Vám tak v jeho užívání.

Jak probíhá registrace ochranné známky

Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku může podat jak fyzická, tak právnická osoba. Úřad průmyslového vlastnictví provede formální průzkum, zda má přihláška zákonem předepsané náležitosti, a poté i věcný průzkum, při němž zjišťuje, zda předmětem přihlášky není označení, které je nezpůsobilé k zápisu do rejstříku. Touto nezpůsobilostí se rozumí např. shodnost s jinou dříve zapsanou ochrannou známkou, druhové nebo popisné označení, klamavé nebo nepravdivé označení apod. V Úřadu průmyslového vlastnictví funguje plně automatizovaný systém řízení o ochranných známkách a systém rešeršní podle libovolných kritérií (např. podle znění známky, podle druhu, podle obrazového třídění, podle majitele i podle tříd výrobků a služeb). V systému jsou uloženy záznamy o všech ochranných známkách přihlášených národní cestou i o všech mezinárodních zápisech.

Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo tuto známku používat. Platnost zápisu trvá 10 let, tuto dobu však vlastník může proti zaplacení poplatku prodloužit podáním žádosti o obnovu zápisu vždy o dalších 10 let.

Registraci Vaší ochranné známky Vám zprostředkuje naše partnerská patentová kancelář Ing. Pavla Nádvorníka, evropského patentového zástupce a soudního znalce v oboru ochranných známek, který Vás bude zastupovat i v jednání s Úřadem průmyslového vlastnictví.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít