Registrace zahraniční firmy k DPH v České republice

Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba uskutečňující samostatně ekonomickou činnost. Plátcem DPH v ČR se může stát jak osoba se sídlem v ČR, tak i osoba se sídlem v EU nebo ve třetí zemi. Pokud firma se sídlem v zahraničí poskytuje služby v České republice nebo do České republiky dodává zboží, stává se osobou povinnou k dani z přidané hodnoty (DPH) v ČR. Ode dne dodání zboží se pak tato firma stává plátcem daně. Přesné vymezení podmínek, za kterých je osoba povinná k dani nebo je oprávněna stát se dobrovolným plátcem daně, je uvedeno v § 94 a §95 zákona 235/2004 Sb. - Zákon o dani z přidané hodnoty.

Pro osobu povinnou k dani, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj. (§ 93a zákona o DPH).

Zahraniční osoba, která se v souladu se zákonem 235/2004 stává plátcem české DPH, je povinna podat přihlášku k registraci k české DPH nejpozději k datu, kdy došlo k uskutečnění plnění s místem plnění v ČR. Správce daně si může vyžádat doklady o uskutečnění zdanitelného plnění a také o datu, ke kterému došlo k této transakci. Přihlášku k registraci je možno podat již dříve, zahraniční firma se může stát také dobrovolným plátcem DPH. V takovém případě provádí správce daně standardní registrační řízení, v jehož rámci zjišťuje např. to, zda zahraniční firma uskutečňuje ekonomickou činnost s místem plnění v ČR.

V rámci registrace k DPH je třeba dokládat veškeré skutečnosti o ekonomické činnosti, proces vyžaduje komunikaci s finančními úřady a živnostenským i obchodním rejstříkem. Vzhledem k tomu, že celý proces registrace k české DPH je poměrně komplikovaný a časově náročný, nabízí naše společnost Profispolečnosti.cz zahraničním podnikatelským subjektům službu Registrace zahraniční firmy k DPH v České republice. 

Pokud si chcete ušetřit komplikace i čas, neváhejte nás kontaktovat, vaši registraci k české DPH vyřídíme v nejrychlejší možné době a k vaší plné spokojenosti.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít