Smlouva o tiché společnosti

V případě smlouvy o tichém společníkovi není ze zákona stanoveno, že musí být v písemné formě (z důvodu právní jistoty ji ale doporučujeme).

Smluvními stranami v případě smlouvy o tiché společnosti je tichý společník, který poskytuje podnikateli určitý vklad a podnikatel, který se zavazuje tichému společníkovi vyplácet určitý, předem dohodnutý podíl na zisku.

Smlouva o tiché společnosti by měla obsahovat tyto body:

  • Údaje o podnikateli
  • Údaje o tichém společníkovi
  • Předmět smlouvy
  • Vklad,kterým může být peněžitá částka, věc, právo nebo jiná majetková hodnota využitelná při podnikání
  • Podíl tichého společníka na zisku a ztrátách
  • Doba trvání a zánik tichého společníka
  • Práva a povinnosti smluvních stran

Zákon o obchodních korporacích vyžaduje, aby smlouva o tiché společnosti byla vždy schválena valnou hromadou (příp. členskou schůzí). Tato podmínka musí být splněna jak v případě podnikatele, tak v případě společnosti, která by měla být tichým společníkem.

Pokud chcete připravit smlouvu o tiché společnosti na míru, neváhejte nás kontaktovat!

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít