Společnost s tichým společníkem

Společnost s tichým společníkem, neboli tzv. „tichá společnost“vzniká na základě uzavření smlouvy o tichém společníkovi mezi podnikatelem a tichým společníkem.

Smlouvou o tichém společenství se tichý společník zavazuje poskytnout podnikatelskému subjektu určitý vklad a podílet se tímto vkladem na jeho podnikání a podnikatel se zavazuje k placení části čistého zisku vyplývající z podílu tichého společníka na výsledku z podnikání (po odečtení povinného přídělu dorezervního fondu, je-li podnikatelský subjekt tento fond povinen vytvářet). Stejným poměrem, jakým se tichý společník účastní na zisku podnikatele, účastní se i na jeho ztrátě.

Pokud máte zájem o založení či prodej společnosti s tichým společníkem, neváhejte nás kontaktovat. Tichého společníka může mít společnost s ručením omezeným, akciová společnost i jakákoli jiná obchodní společnost.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít