Studie daňového zatížení a agendy hovoří jasně - Česká republika není k podnikatelům přívětivá

Zkoumání daňové agendy a daňové zátěže pro podnikatele je důležitým aspektem při hodnocení podmínek pro podnikání v daném státě, neboť nízké a jednoduché daně pomáhají podnikání a nastavení daňového systému má významný vliv na podnikatelský život v zemi.

Na základě studie Světové banky „Paying Taxes 2010“, kde bylo hodnoceno 183 světových ekonomik a to dle třech kritérií – daňového zatížení, časové náročnosti a počtu plateb, přináší následující text výsledky, které nejsou pro Českou republiku vůbec příznivé. 

a) daňové zatížení

Daňové zatížení se vypočítává pro střední společnost. Měří se podílem z obchodního zisku společnosti, započítávají se všechny placené daně (na státní i místní úrovni). Výši daňové povinnosti tak neovlivňuje pouze zaplacená daň na dani z příjmu právnických osob, ale také další důležité daně, jež jsou placeny střední společností (například DPH, sociální a zdravotní pojištění, silniční daně, daň z převodu nemovitostí, daň z kapitálových výnosů...). Čím menší je daňové zatížení, tím lepší jsou samozřejmě podmínky pro samotný byznys a rozvoj podnikání. 

b) časová náročnost

Zde je hodnocena administrativní a časová náročnost spojená s vyplněním všech potřebných tiskopisů, přiznání a formulářů. Měří se tedy, kolik času zabere společnosti vyplnění všech dokumentů a splnění všech daňových povinností. Čím kratší doba, tím lépe 

a) počet plateb

Počet plateb uvádí, kolik různých daní musí středně velká společnost během roku zaplatit. Čím méně, tím samozřejmě lépe.

 

Faktor

ČR - umístění

Daňové zatížení

122.

Časová náročnost

171.

Počet plateb

37.

CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ

121.

 

Tab.: Daňová agenda – zdroj: http://www.doingbusiness.org/documents/FullReport/2010/Paying-Taxes-2010.pdf

Celkově Česku patří 121. místo, což lze označit za velmi podprůměrný výsledek, především s ohledem na ekonomickou vyspělost srovnávaných zemí, kdy podstatná většina zemí za ČR zaostává. Daňová zátěž je mírně nadprůměrná, což postačuje na 122. místo. Značným problémem je vysoká časová a administrativní náročnost spojená s daňovou agendou, kde ČR patří mezi nejhorší země na světě. V této oblasti bylo za posledních 15 let učiněno jen minimální zlepšení. Střednímu podniku zabere v průměru 300 pracovních hodin ročně agenda spojená s odvodem sociálního a zdravotního pojištění. Velmi vysoká je i časová náročnost spojená s daňovými povinnostmi u DPH. Přestože DPH vychází ze společného právního rámce členských zemí EU, tak v Irsku je čas potřebný ke splnění daňových povinností pouze 30 hodin za rok, tak v Česku je to 178 hodin za rok.

 

Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít