Víza a pracovní povolení

Vyřizování víz, pobytů a pracovních povolení patří k nejžádanější službě související se zakládáním obchodních společností cizinci v České republice.

Profispolečnosti.cz poskytují kvalitní poradenské služby pro zajišťování všech druhů víz, pobytů a pracovních povolení svým klientům. Zejména zajišťujeme získání krátkodobých i dlouhodobých víz za účelem studia, zaměstnání, podnikání nebo také za účelem sloučení rodiny cizince v České republice. Dalé také zajišťujeme získání dlouhodobého či trvalého pobytu a vyřizujeme pro cizince pracovní povolení.

Občané EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska mohou na území České republiky pobývat a případně i pracovat bez jakéhokoli povolení. Naše služby tedy využijí zejména cizinci ze třetích zemí.

Druhy víz a pobytů, druhy pracovních povolení vyřizované cizincům v ČR

Krátkodobé vízum

Krátkodobé vízum je vízum k pobytu do 90 dnů. Jde o vízum platné pro jeden nebo několik vstupů a opravňující k pobytu na území schengenského prostoru po vyznačenou dobu.

Doba nepřetržitého pobytu ani celková doba po sobě následujících pobytů na území schengenského prostoru nesmí přesáhnout tři měsíce (90 dnů) během půl roku (180 dnů) ode dne prvního vstupu.

Krátkodobé vízum se zpravidla získává na zastupitelském úřadě ČR v dané zemi. Krátkodobá víza do České republiky uděluje Ministerstvo zahraničních věcí ČR (ministerstvo zahraničí).

Pozor:

Pokud v průběhu platnosti svého krátkodobého víza podáte na zastupitelském úřadu ČR žádost o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu, která jsou již v kompetenci Ministerstva vnitra ČR, uvědomte si, že pouhé podání žádosti vás neopravňuje k překročení povolené doby pobytu na území. 

Pokud vaše nová žádost podaná v průběhu platnosti krátkodobého víza nebude rozhodnuta do konce platnosti vašeho stávajícího víza, musíte opustit území Schengenu.

Dlouhodobé vízum
Dlouhodobý pobyt
Trvalý pobyt
Pracovní povolení
Modrá karta
Zelená karta

Víza a pobyty za účelem podnikání cizince v ČR

Víza a pobyty pro cizince, jejichž účelem je podnikatelská činnost cizince na území České republiky, je možné získat prostřednistvím:

  • živnostenského listu opravňujícího cizince k podnikání jako fyzická osoba
  • výkon funkce statutárního orgánu (jednatel, člen představenstva) v české společnosti - k založení společnosti cizincem neváhajte využít naši službu založení firmy.
  • oprávnění k podnikání podle zvláštích předpisů (svobodná povolaní, autoři, umělci, atd.)

Živnostenský list pro cizince

Pokud chce cizinec  ze země EU i ze třetích zemí podnikat v České republice, potřebuje založit firmu nebo získat Živnostenské oprávnění – živnostenský list. Pro získání Živnostenského listu je nutno vyplnit jednotný registrační formulář a přiložit k němu

  • platný cestovní doklad
  • výpis z trestního rejstříku
  • potvrzení o ubytování
  • potvrzení o místě podnikání

Je také nutné se registrovat na Finančním úřadu a České správě sociálního zabezpečení.

Povinné pojištění cizinců v České republice

Každý cizinec, který chce pobývat na území České republiky, musí být ze zákona pojištěn, a to u pojišťovny, která má oprávnění sjednávat pojistky pro území celého Shengenu.

V případě zaměstnaného cizince, sjednává toto pojištění zaměstnavatel, v ostatních případech si jej musí cizinec sjednat sám.

Našim klientům zprostředkujeme na jejich žádost výhodné zdravotní pojištění pro nutnou a neodkladnou péči anebo pojištění komplexní. 

   

Víza a pracovní povolení  

Potřebujete vízum do ČR? Víza do ČR zajišťuje firma Profispolečnosti.cz. Vyřizujeme víza pro cizince, pracovní vízum - pracovní povolení pro cizince a zdravotní pojištění pro cizince. Výhodně vyřídíme komplexní zdravotní pojištění cizinců. Vyřizujeme pracovní povolení pro cizince v ČR od roku 2013. Pasy a víza se vyřizují v oddělení pasů a víz. Pomůžeme Vám rychle a jednoduše splnit vizovou povinnost. Zdravotní pojištění cizinců v ČR, žádost o vízum pro cizince nebo pracovní povolení v ČR pro zaměstnanost cizinců v ČR vyřidíme k Vaší plné spokojenosti. Profispolečnosti.cz

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít