Dlouhodobý pobyt

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu se podává na území na pracovišti MV ČR, pokud:

 • žadatel pobývá na území ČR na vízum k pobytu nad 90 dnů a
 • hodlá na území přechodně pobývat po dobu delší než 6 měsíců
 • a trvá-li zároveň stejný účel pobytu (jsou výjimky např. u modré karty, sloučení rodiny, vědci).

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu bez předchozí podmínky pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů lze ve stanovených případech podat na zastupitelském úřadu ČR (studium, vědecký výzkum, společné soužití rodiny, rezident jiného členského státu EU, modrá karta a zelená karta).

K žádosti o získání nebo obnovu dlouhodobého pobytu je třeba předložit:

 • doklad o účelu pobytu, tj. podle účelu pobytu např.
  • pracovní povolení (zaměstnání)
  • potvrzené pozvání (návštěva)
  • potvrzení o studiu (student)
  • výpis z příslušného rejstříku (podnikatel)
  • doklad o příbuzenském vztahu (sloučení rodiny – neplatí při prodloužení)
 • doklad o ubytování
 • doklad o zdravotním pojištění
 • doklad o finančním zabezpečení
 • aktuální fotografie
 • platný cestovní doklad
Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít