Krátkodobé vízum

Krátkodobé vízum je vízum k pobytu do 90 dnů. Jde o vízum platné pro jeden nebo několik vstupů a opravňující k pobytu na území schengenského prostoru po vyznačenou dobu.

Doba nepřetržitého pobytu ani celková doba po sobě následujících pobytů na území schengenského prostoru nesmí přesáhnout tři měsíce (90 dnů) během půl roku (180 dnů) ode dne prvního vstupu.

Krátkodobé vízum se zpravidla získává na zastupitelském úřadě ČR v dané zemi. Krátkodobá víza do České republiky uděluje Ministerstvo zahraničních věcí ČR (ministerstvo zahraničí).

Pozor:

Pokud v průběhu platnosti svého krátkodobého víza podáte na zastupitelském úřadu ČR žádost o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu, která jsou již v kompetenci Ministerstva vnitra ČR, uvědomte si, že pouhé podání žádosti vás neopravňuje k překročení povolené doby pobytu na území. 

Pokud vaše nová žádost podaná v průběhu platnosti krátkodobého víza nebude rozhodnuta do konce platnosti vašeho stávajícího víza, musíte opustit území Schengenu.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít