Pracovní povolení

Pracovní povolení je vydáno cizinci pouze ve spolupráci s budoucím zaměstnavatelem. Žádost o povolení zaměstnání podává cizinec příslušné pobočce úřadu práce. Žádost obsahuje

  • identifikační údaje cizince
  • adresu v zemi trvalého pobytu a poštovní adresu
  • číslo cestovního dokladu
  • identifikační údaje budoucího zaměstnavatele, místo výkonu zaměstnání

Přílohou žádosti jsou

  • aktuální fotografie
  • potvrzení zaměstnavatele, že cizince zaměstná
  • ověřená kopie o způsobilosti k zaměstnání

Přílohy se předkládají v originálním jazyce a v úředním překladu do češtiny. Doklady osvědčující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání musí být superlegalizovány (popř. opatřeny apostilou) a nostrifikovány.

  

Pracovní povolení pro cizince 2013

Profispolečnosti.cz Vám zařídí pracovní vízum, tedy pracovní povolení pro cizince v ČR. Pokud potřebujete pracovní vízum do ČR, podejte žádost o pracovní povolení u Profispolečnosti.cz, jsme tu pro vás.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít