Zápis z valné hromady

Nedílnou součástí služeb, které naše poradenská firma Profispolecnosti.cz nabízí našim klientům, je také pořízení zápisu z valné hromady jejich společnosti.

V souladu s § 189 Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. musí zápis z valné hromady obchodní společnosti obsahovat následující náležitosti:

  • firmu a sídlo společnosti
  • místo a dobu konání valné hromady
  • jméno předsedy nebo svolavatele a zapisovatele
  • rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování
  • případná odmítnutí jednatele poskytnout informace podle § 156
  • obsah protestu společníka, jednatele, popřípadě člena dozorčí rady, je-li zřízena, týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující na valné hromadě požádá.

Přílohou k zápisu z valné hromady jsou předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

Zatímco povinné valné hromady nemusejí mít ze zákona nutně formu notářského zápisu, valné hromady konané dobrovolně především z důvodu provedení jakékoli změny ve společnosti často formu notářského zápisu vyžadují. Jde např. o změnu zakladatelského dokumentu společnosti (změna názvu, zvýšení počtu orgánů, změna sídla 

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít