Podnik

Podnikem se pro účely ObchZ rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a  nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli  a slouží  k provozování  podniku nebo  vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit:

  • složka hmotná (budovy, stroje, materiál a jiné věci)
  • složka osobní (záleží především v úrovni podnikatele, řídících pracovníků a ve struktuře, kvalifikaci a zkušenostech zaměstnanců, jakož i jiných osob podílejících se na podnikání)
  • složka nehmotná (tvořena právy a jinými majetkovými hodnotami)

Prodej s.r.o., Založení s.r.o.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít