Jak zrušit sídlo firmy

Sídlo společnosti je adresa, kterou má každá společnost zapsanou v obchodním rejstříku, bez sídla nelze společnosti do obchodního rejstříku zapsat.

Kde může být umístěno sídlo firmy?

Sídlo firmy může být umístěno jak na vlastní adrese podnikatele, tak i na adrese, na které se podnikatel fyzicky nezdržuje ani tam nemusí mít umístěné své provozovny. Při zápisu firmy do obchodního rejstříku i kdykoli po něm je podle zákona nutno, aby podnikatel byl schopen doložit souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla firmy. Právním důvodem k užívání prostor, ve kterých má společnost umístěné své sídlo, může být vlastnické právo či smlouva, na jejímž základě může společnost dané nemovitosti užívat. Nejčastěji jde o nájemní nebo podnájemní smlouvu, nebo i jinou dohodu o užívání daných prostor. K doložení právního důvodu užívání sídla postačí i prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, že s umístěním sídla firmy souhlasí.

Mnoho podnikatelů v současnosti využívá službu poskytnutí virtuálního sídla pro firmu. To je služba poskytovaná specializovanými společnostmi, které disponují nemovitostmi, do nichž sídla svých klientů umísťují za smluvně dohodnutý poplatek. Taková sídla firem jsou po právní stránce zpravidla dobře ošetřena, zejména je obvykle smluvně zajištěna korespondenční dosažitelnost podnikatele.

Sídlo firmy může být ale umístěno také např. na adrese jiné fyzické nebo právnické osoby na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy, ústní dohody, na základě rodinných nebo přátelských vztahů, nebo prostě na adrese, na které podnikatel dříve bydlel, ale už nebydlí. V okamžiku zápisu své firmy do obchodního rejstříku mohl tedy podnikatel právní důvod k užívání sídla doložit.

Zrušení sídla firmy z pohledu podnikatele

Vývojem okolností ale může nastat situace, že podnikatel právní důvod k užívání sídla ztratí. Může k tomu dojít např. rozvodem manželů, přičemž podnikatel měl sídlo na společné adrese, kterou po rozvodu opustil, ale sídlo své firmy v obchodním rejstříku nezměnil. Podnikatel může mít sídlo firmy v bytě v družstevním domě, původně získal souhlas družstva, ale z bytu se vystěhoval a opět ponechal v obchodním rejstříku původní sídlo. Na takové sídlo firmy už podnikateli obvykle nelze např. snadno doručit poštovní zásilky, protože na adrese nikdo zásilku nepřevezme.

Pokud podnikatel podnikající jako fyzická nebo právnická osoba ztratí právní nárok na užívání sídla pro svou společnost, musí sídlo své společnosti přesunout na adresu, kterou užívat může. V případě právnické osoby musí změnu sídla firmy schválit statutární orgán společnosti. Změnu je nutno nechat zapsat do obchodního rejstříku.

Co ale dělat, když máme ve své nemovitosti nechtěné sídlo cizí firmy?

Co když ale nastane situace, že adresa majitele nebo právoplatného nájemce nemovitosti je uvedena v obchodním rejstříku jako sídlo firmy podnikatele, se kterým už nechce prodloužit dohodu o poskytnutí sídla firmy? Jaké možnosti mají ti, kterým proti jejich vůli sídlí v jejich nemovitostech cizí společnost nebo podnikatel? Jaké možnosti má např. rozvedená manželka, od níž se manžel odstěhoval, ale nezrušil své trvalé bydliště ani sídlo své firmy na původní společné adrese?

V takovém případě musíte vypovědět odpovídajícím způsobem nájemní nebo podnájemní smlouvu. Pokud jste uzavřeli klasickou písemnou smlouvu, řídíte se podmínkami pro její vypovězení. Pokud šlo např. jen o smlouvu ústní, napište podnikateli, že již nesouhlasíte s užíváním prostor jako sídlem jeho firmy a žádáte jej o provedení změn v obchodním rejstříku. Dopis pošlete doporučeně a uschovejte si kopii dopisu. Pokud se sídlo inkriminované firmy v obchodním rejstříku do stanovené lhůty nezmění, podejte podnět na prošetření k rejstříkovému soudu nebo na příslušný živnostenský úřad a přiložte kopii dopisu.

U podnikání podle živnostenského zákona platí, že podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo užívací právo k prostorám, v nichž má zapsané místo podnikání. Je-li místo podnikání totožné s trvalým pobytem, prokazovat nemusí nic. Nejdříve je tedy nutno zrušit mu trvalý pobyt a následně oznámit na živnostenský úřad, že trvalý pobyt zanikl a podnikatel nemá ani jiný titul, na základě kterého by mohl objekt užívat. Živnostenský úřad by měl přikročit k nápravě stavu.

V případě podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku je nutno podat podnět k rejstříkovému soudu. I zde je v některých případech zapsáno bydliště, proto je třeba nejdříve zrušit trvalé bydliště. Když rejstříkový soud zjistí, že podnikatel nemá právní důvod k užívání sídla, vyzve jej, aby právní důvod užívání doložil nebo přemístil své sídlo do prostor, ke kterým má právní důvod užívání. Jestliže tak podnikatel neučiní, může soud rozhodnout o zrušení právnické osoby a nařízení likvidaci.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít