Je virtuální sídlo legální?

Virtuální sídlo společnosti je v dnešní době naprosto legální možnost, jak zvýšit např. image společnosti. V České republice je na virtuální adrese více než 10 % z celkového počtu společností v ČR. Jde hlavně o nově zakládající společnosti, které chtějí využívat výhody virtuálního sídla a nepotřebují vlastní kancelář.

Legislativa, která upravuje sídlo společnosti je obsažena v § 136 a § 137 nového občanského zákoníku:

§ 136

Sídlo
(1) Při ustavení právnické osoby se určí její sídlo. Nenaruší-li to klid a pořádek v domě, může být sídlo i v bytě.
(2) Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, pokud zakladatelské právní jednání uvede název obce, kde je sídlo právnické osoby; do veřejného rejstříku však právnická osoba navrhne zapsat plnou adresu sídla.

§ 137

(1) Každý se může dovolat skutečného sídla právnické osoby.
(2) Proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.  občanského zákoníku z roku 2009. Podle této úpravy mohou právnické i fyzické osoby volit sídlo společnosti i v místě, kde se společnost fyzicky nevyskytuje.  

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že mít virtuální kanceláře, je dnes pro podnikatele nejen legální, ale i naprosto legitimní řešení.

 Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!


Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít