Místo podnikání OSVČ

OSVČ, tedy osoba výdělečně činná, je podnikající fyzická osoba. V souladu se živnostenským zákonem si může fyzická osoba zvolit místo svého podnikání libovolně. Místem podnikání může být privátní adresa fyzické osoby nebo adresa jiná, v každém případě to je adresa, z níž podnikatel řídí své podnikání a na niž je možno mu doručovat poštu. Fyzická osoba adresu místa svého podnikání uvádí při ohlášení živnosti živnostenskému úřadu. Pokud je to adresa odlišná od adresy bydliště fyzické osoby, musí při ohlášení živnosti předložit příslušnému živnostenskému úřadu kromě jiných dokumentů také doklad, kterým prokazuje oprávnění využívat prostory, jež uvádí jako své sídlo, tedy místo svého podnikání.

Pokud nemáte kam umístit své místo podnikání, neváhejte si vybrat z našich virtuálních adres, která jsou pro Vaše místo podnikání rovněž vhodná

Obdobně jako v případě podnikatelů podnikajících pod hlavičkou společnosti je i v případě OSVČ zákonem umožněno zvolit si pro podnikání také virtuální sídlo. I v tomto případě platí, že je nutno živnostenskému úřadu doložit oprávnění tuto adresu využívat, tedy doložit souhlas majitele příslušné nemovitosti s umístěním sídla. Především je však nutno, aby na virtuální adrese byl podnikatel korespondenčně dostupný. Znamená to, že příslušná nemovitost musí být opatřena jménem podnikatele a poštovní schránkou s jeho jménem.

V případě, že si podnikatel ponechá jako místo podnikání adresu svého bydliště, má možnost předem požádat živnostenský úřad, aby při změně bydliště automaticky změnil i adresu místa podnikání.

Místo podnikání fyzické osoby nemusí totožné s jeho provozovnou. Záleží na povaze podnikatelské činnosti, zda je technicky možno provozovat příslušnou ohlášenou živnost přímo v místě podnikání nebo zda je nutno vykonávat ji v jiném objektu. Provozovnou tedy mohou být zemědělské objekty, dílny apod. umístěné na jiné adrese než je vlastní místo podnikání OSVČ.

Provozovna nebo provozovny musí být zřetelně označeny jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby a osobou zodpovědnou za provoz dané provozovny. Podle povahy ohlášené živnosti musejí provozovny splňovat podmínky dané živnostenským zákonem. Také u provozovny platí, že podnikatel prokazuje živnostenskému úřadu své právo na využívání dané nemovitosti.

Místo podnikání OSVČ je legislativně upraveno paragrafy 46 a 49 zákona č. 455/1991 Sb. - zákona o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Provozovny upravuje § 17 živnostenského zákona a konkrétní požadavky na některé specifické provozovny jsou uvedeny v příslušných přílohách živnostenského zákona.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít