Povinnosti, související se sídlem společnosti

Při výběru sídla si musíte dát pozor, aby sídla splňovalo všechny zákonem dané povinnosti:

  • označení sídla názvem společnosti a jejím identifikačním číslem
  • zajištění přebírání dopisů a dalších písemností zasílaných na adresu sídla
  • zajištění kontaktu s veřejností a státními úřady v sídle společnosti

Dále má společnost povinnost

  • uvádět údaj o sídle na všech objednávkách, dopisech, fakturách a svých webových stránkách
  • při zápisu i kdykoli po něm prokázat vlastnické nebo užívací právo k prostorám, kde se sídlo společnosti nachází
  • při změně sídla společnost podat návrh na změnu neprodleně bez jakýchkoliv odkladů
  • nahlásit skutečnost, že byla provedena změna sídla společnosti všem příslušným úřadům (do 8 dnu sociální a zdravotní pojišťovně, do 15 dnů živnostenskému a finančnímu úřadu)

 

V případě nesplnění některých podmínek mohou úřady společnosti udělit sankci nebo rozhodnout o jejím zrušení či likvidaci.

 Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!


Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít