Přemístění sídla společnosti

Změnu a přemístění sídla obchodní společnosti nebo osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) lze provést následujícím způsobem. 

Přemístění sídla právnických osob

V případě, že obchodní společnost mění adresu pouze v rámci  jedné obce není třeba tzv. notářského zápisu, ale pokud, se mění obec je třeba, aby byl sepsán o této změně notářský zápis. 

Jestliže se mění sídlo na územní jedné obce (např. Praha ---- Praha) pak se pro úspěšnou změnu údajů  musí na rejstříkový soud dodat souhlas s umístěním sídla. Tento souhlas musí být opatřen ověřeným podpisem vlastníka nebo vlastníky nemovitosti, kde bude obchodní společnost usídlená. Souhlas s umístěním sídla má své předepsané náležitosti. Výpis z listu vlastnictví se již rejstříkovému soudu dodávat nemusí, jelikož si tuto skutečnost může prověřovat sám. 

Pokud se při změně sídla mění adresa notářským zápisem, je také možné, aby změny do veřejného rejstříku zapsal přímo notář, který tento zápis sepisuje. Zpravidla se jedná o jednodušší a rychlejší proces. 

Jakmile dojde k zápisu změn v obchodním rejstříku je společnost povinna nahlásit tyto změny na následující úřady: finanční úřad, zdravotní pojišťovna, správa sociálního zabezpečení. Živnostenský úřad je s rejstříkovým soudem propojen, a proto není třeba tuto změnu úřadu hlásit.

Samozřejmě lze tzv. přemístit sídlo české právnické osoby do zahraničí, ovšem pokud to umožňuje právní řád země, do kterého by se český subjekt stěhoval. 

Právnická osoba má povinnost 3 měsíce před samotným přemístěním společnosti mimo ČR zveřejnit tento záměr, a to hlavně z důvodu, aby subjekt měl vypořádané všechny závazky před samotným přemístěním. Věřitelé mají nárok dva měsíce na uplatnění svých pohledávek od zveřejnění.

Přemístění sídla je účinné ode dne zápisu jeho adresy do příslušného veřejného rejstříku.

Přemístění sídla osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)

Změnu adresy sídla si podnikatel hlásí na jakémkoliv živnostenském úřadě po celém územní ČR bez omezení. Podnikatel bude potřebovat jen občanský průkaz a dokument prokazující souhlas vlastníka nemovitosti, že je možné adresu využít. I v tomto případě je potřeba souhlasu s umístěním sídla s ověřeným podpisem , a to ne starší třech měsíců. Živnostenský úřad tuto změny na místě zaeviduje a vydá podnikateli nový ,,Výpis ze živnostenského rejstříku,,. 

Pokud chcete od nás pomoci s přemístěním Vaše sídla, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme i poradíme.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít