Provozovna a poskytnutí provozovny

Provozovna je prostor, v němž podnikatel realizuje předmět svého podnikání. Provozovnou může být také automat nebo může být provozovna mobilní. Je to místo, kde podnikatel vyrábí nebo prodává své produkty nebo poskytuje své služby.

Podnikatel musí živnostenskému úřadu prokázat oprávnění k užívání provozovny nebo provozoven. Znamená to, že musí prokázat vlastnické právo k dané nemovitosti nebo souhlas majitele této nemovitosti s tím, aby ji podnikatel využíval k provozování své živnosti.

Pro každou provozovnu je podnikatel povinen zajistit její způsobilost k provozování dané živnosti tak, jak je specifikována zvláštními předpisy pro konkrétní živnosti.

Rovněž musí ustanovit osobu odpovědnou za provoz dané provozovny. Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo jménem podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby a také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů, a provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli.

Údaje o provozovně podnikatel ohlašuje živnostenskému úřadu v rámci ohlašování živnosti.

Pokud nemáte vlastní provozovnu, neváhejte využít poskytnutí provozovny na virtuální adrese.

Podmínky zřízení a provozování provozovny upravuje Zákon č. 455/1991 Sb. - Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve svých paragrafech 17 – 18 a §45.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít