Sídlo společnosti v bytě

Společnosti, které nezaměstnávají žádné zaměstnance, si často z úsporných důvodů umísťují sídlo své společnosti do svého vlastního domu či bytu. Praxe mít sídlo společnosti v bytě nemusí být ale navzdory úsporám vždy ta nejvýhodnější.

Důvodů, pro které není vhodné mít sídlo společnosti v bytě, je několik. Především může hrozit exekuce majetku, který nepatří společnosti. Další důvod hovořící proti praxi umístit sídlo společnosti v bytě je ochrana soukromí rodiny, neboť podnikatel v místě sídla své společnosti má umožnit kontakt společnosti s veřejností a orgány státní správy, které mají v některých případech právo provádět prohlídky provozovny (např. živnostenský nebo stavební úřad).

V neposlední řadě je třeba mít na mysli, že sídlo společnosti v bytě, který je v bytovém domě, podléhá souhlasu majitele nemovitosti s umístěním firmy. Je tedy třeba např. mít souhlas bytového družstva. V některých případech může být sídlo společnosti v bytě dokonce v rozporu se zákonem: Podle § 136 nového občanského zákoníku může sídlo právnické osoby být v bytě pouze v případě, že je to slučitelné s jejím účelem a odpovídá to i povaze a rozsahu její činnosti:

§ 136
Sídlo
(1) Při ustavení právnické osoby se určí její sídlo. Nenaruší-li to klid a pořádek v domě, může být sídlo i v bytě.

Jeden zásadní důvod hovořící proti umístění sídla společnosti do vlastního bytu je potom prestiž, image společnosti, která je na dobré adrese vždycky lepší než v bytě.

Získali jste dostatek informací? Objednejte si sídlo firmy mimo vlastní byt! 


Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít