Souhlas se sídlem firmy

Právnická osoba potřebuje k zápisu svého sídla do obchodního rejstříku a k získání živnostenského oprávnění souhlas majitele prostor, v nichž bude její sídlo umístěno.

Souhlas se sídlem firmy slouží jako podklad pro zápis firmy do obchodního nebo živnostenského rejstříku. Nemovitost, ve které bude sídlo firmy umístěno, musí být přesně specifikována číslem popisným a/nebo orientačním (pokud možno oběma), číslem listu vlastnictví, na kterém je zapsána a údajem, u kterého katastrálního úřadu je nemovitost evidována. Zákon také vyžaduje, aby podpis na prohlášení o souhlasu s umístěním sídla byl úředně ověřen. Při zápisu do obchodního rejstříku dále nesmí být prohlášení starší než 3 měsíce.

Náležitosti dokumentu dokládajícího souhlas se sídlem firmy jsou upraveny obchodním zákoníkem i živnostenským zákonem. Podle živnostenského zákona však není třeba užívací titul k sídlu prokazovat, pokud je sídlo již zapsáno do obchodního rejstříku.

 Získali jste dostatek informací? Objednejte si konzultaci ke službě poskytnutí sídla pro firmy. 

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít