Virtuální sídlo využívají často osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

Malý živnostníci pracující z domova, jako účetní, IT specialisté, grafici, obchodníci v terénu, kteří nechtějí či nemohou mít adresu sídla z jakéhokoliv důvodu zapsanou na domácí adrese, mohou využít služeb virtuálního sídla.  Tuto službu využívají jak živnostníci, tak obchodní společnosti a využít jí v podstatě může jakýkoliv typ podnikatele. Typická bývá zejména u začínajících firem, i když není výjimkou, že virtuální sídlo podnikatel využívá dlouhé roky.

Virtuální sídlo je služba, kdy poskytovatel za poplatek pronajímá podnikatelům adresu, kterou si nechají zapsat do veřejného rejstříku jako sídlo. Na takové adrese se pak nachází nemovitost, kdy podnikatelé pronajímané prostory fyzicky nevyužívají, někteří poskytovatelé však nabízejí i možnost krátkodobého pronájmu zasedací místnosti pro například návštěvu a přijetí obchodních partnerů. Jedná se o naprosto legální institut a není třeba se bát jakýchkoliv postihů ze strany státních orgánů.

Se zřízením sídla podnikatele, tedy i toho virtuálního, se pojí povinnosti vyplývající ze zákona. Podnikatel je povinen objekt viditelně označit objekt, v němž má sídlo, obchodním názvem či jménem a příjmením a identifikačním číslem. Na žádost živnostenského úřadu je pak podnikatel povinen prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má sídlo umístěné. Zpravila se jedná o souhlas vlastníka nemovitosti s užíváním sídla na zapsané adrese, který poskytovatel zájemci zajistí. Podnikatel by rovněž měl zajistit přebírání korespondence, i když v dnešní době datových schránek již bývá takové pošty úplné minimum. Tuto službu rovněž většina poskytovatelů nabízí buď v rámci „základního balíčku“, či za minimální poplatek, a to včetně případného přeposílání zásilek. Řada poskytovatelů nabízí rovněž možnost již výše uváděného krátkodobého pronájmu zasedací místnosti v případě potřeby. Výhodou zřízení virtuálního sídla je značná finanční úspora oproti klasickému pronájmu kanceláře a rozsahem doplňkových služeb tak může plnohodnotně nahradit výhody stálé kanceláře. Výhody virtuálního sídla tak pro určitý okruh podnikatelů jednoznačně převyšují jeho nevýhody, kterou může být např. výběr nespolehlivého poskytovatele. Věnujte tedy výběru poskytovatele dostatečnou pozornost a čas.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít