Změna sídla firmy - změna sídla společnosti

Změna sídla společnosti je možná kdykoliv, pokud máte všechny potřebné dokumenty. Pokud se rozhodnete pro změnu sídla firmy do jiného města, je potřeba měnit současně i zakladatelskou listinu. Změna sídla firmy je v tomto případě složitější a dražší, jelikož je nutný souhlas všech společníků společnosti nebo zápis o rozhodnutí valné hromady, který musí mít formu notářského zápisu.

V případě změny sídla pouze v rámci města např. Prahy (z Prahy 1 na Praha 8) není potřeba mít rozhodnutí formou notářského zápisu, stačí jen rozhodnutí statutárního orgánu společnosti.

Při změně sídla společnosti je první povinností podat návrh na zápis změny do obchodního rejstříku. Navrhovatelem je daná obchodní společnost, která jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu. Tento návrh na změnu sídla firmy se podává na příslušný rejstříkový soud spolu s dalšími dokumenty:

  • doložením o provedení právního úkonu (rozhodnutí společníků nebo zápis z valné hromady)
  • plným zněním zakládajícího dokumentu a stanov společnosti
  • souhlasem s poskytnutím sídla
  • výpisem z katastru nemovitostí
  • kolkem v hodnotě 2 000 Kč

Soud musí do 5-ti dnů po obdržení návrhu učinit rozhodnutí. Společnost pak musí do 15 dnů od učinění rozhodnutí soudem informovat o to, že proběhla změna sídla další příslušné úřady. Na živnostenský úřad doložit změnový list, na finanční výpis z obchodního rejstříku nebo nové živnostenské oprávnění a do 8 dnů nahlásit změnu na sociální a zdravotní pojišťovně, pokud má zaměstnance.

 Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!


Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít