Změna sídla s.r.o.

Změna sídla s.r.o. patří mezi změny ve společnosti, se kterými je vhodné obrátit se na odborníky. V případě změny sídla v rámci města např. Prahy (z Prahy 1 na Prahu 8) není potřeba mít rozhodnutí formou notářského zápisu, stačí jen rozhodnutí statutárního orgánu společnosti. Pokud se majitel rozhodne, že je nutná změna sídla s.r.o. do jiného města, je potřeba měnit současně i zakladatelskou listinu.

V takovém případě je změna sídla s.r.o. složitější a dražší, neboť je nutný souhlas všech společníků společnosti nebo zápis o rozhodnutí valné hromady, který musí mít formu notářského zápisu.

Je-li na pořadu dne změna sídla s.r.o., je první povinností podat návrh na zápis změny do obchodního rejstříku. Navrhovatelem je daná obchodní společnost, která jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu.

Tento návrh na změnu sídla firmy se podává na příslušný rejstříkový soud spolu s dalšími dokumenty:

  • doložením o provedení právního úkonu (rozhodnutí společníků nebo zápis z valné hromady)
  • plným zněním zakládajícího dokumentu a stanov společnosti
  • souhlasem s poskytnutím sídla
  • výpisem z katastru nemovitostí
  • kolkem v hodnotě 2 000 Kč

Soud musí do 5 dnů po obdržení návrhu učinit rozhodnutí. Společnost pak musí do 15 dnů od rozhodnutí soudu informovat o tom, že proběhla změna sídla s.r.o., další příslušné úřady.

 

Změna sídla s.r.o.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít