Podmínky výkupu společnosti

Jestliže Vaše společnost už nevyhovuje Vašemu podnikatelskému zaměření, přestala pro Vás být užitečná, můžeme ji od Vás odkoupit.

Máme ovšem podmínky, za kterých společnosti vykoupíme a od nabízejících podnikatelů požadujeme jejich doložení. Předložení dokladů o splnění podmínek je důležité z důvodu zajištění bezpečnosti obchodní transakce pro obě zúčastněné strany. Pokud Vaše firma bude podmínkám vyhovovat, dohodneme se ke vzájemné spokojenosti.

Nejdůležitější podmínkou je samozřejmě to, aby nabízená společnost byla zcela bez závazků a jakýchkoli dluhů. Dalším důležitým předpokladem je, že společnost po celou dobu své existence vedla řádně své účetnictví a řádně odevzdávala daňová přiznání a přehledy ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění. V době odkupu je pro Vás výhodnější, pokud je nabízená společnost plátcem DPH. Pokud společnost byla plátcem DPH v minulosti, není to na závadu. Dále požadujeme, aby firma nebyla nikdy plátcem spotřebních daní. Statutární orgán společnosti pak pochopitelně musí splňovat podmínku naprosté bezúhonnosti.

A které úřední dokumenty poslouží k prokázání splnění podmínek pro výkup firmy?

Před převodem nabízené firmy na naši společnost požadujeme:

  • potvrzení o bezdlužnosti společnosti ze strany finančního úřadu
  • potvrzení o bezdlužnosti firmy ze strany správy sociálního zabezpečení
  • potvrzení o bezdlužnosti společnosti od zdravotní pojišťovny
  • výpis z rejstříku trestů statutárního orgánu (jednatele / člena představenstva)

Pokud bude na základě předložených dokladů ověřeno, že Vaše firma nemá žádné závazky, nabídneme Vám za ni výkupní cenu, kterou stanovujeme vždy individuálně. Výše výkupní ceny se odvíjí zejména od data vzniku společnosti a stavu jejích zakladatelských a dalších dokumentů.

Kromě odměny pro původního majitele uhradí naše firma také veškeré náklady spojené s převodem firmy a zápisem změn v obchodním rejstříku, tedy náklady na notářský zápis, výpisy, ověření podpisů, opisy a kolky za zápis do obchodního rejstříku.

Chcete prodat Vaši společnost, pro kterou již nemáte využití? Nabídněte nám jí k odkupu.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít