Proč výkup společnosti od Profispolečnosti.cz

Naši klienti – majitelé společností s ručením omezeným nebo akciových společností, kteří už tyto své společnosti nevyužívají pro svoje podnikání a kteří by se těchto společností rádi zbavili, mohou své společnosti nabídnout naší firmě Profispolečnosti.cz. Jestliže je to i Váš případ, Vaše společnost už nevyhovuje Vašemu podnikatelskému zaměření, přestala Vám přinášet užitek, Profispolečnosti.cz Vaši firmu od Vás odkoupí k oboustranné společnosti.

Pro odkup společností si však stanovuje naše firma určité podmínky. První podmínkou pro odkup společnosti je, aby nabízená společnost byla zcela bez dluhů a závazků. Dalším důležitým předpokladem je, že společnost po celou dobu své existence vedla řádně své účetnictví a řádně a včas odevzdávala daňová přiznání a přehledy ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Dále požadujeme, aby firma nebyla nikdy plátcem spotřebních daní. Statutární orgán společnosti pak pochopitelně musí splňovat podmínku naprosté bezúhonnosti. Splnění uvedených podmínek nám naši klienti dokládají příslušnými úředními dokumenty.

Proč byste svou společnost měli nabídnout právě nám? Profispolečnosti.cz se i při výkupu společností chovají velmi zodpovědně. Profispolečnosti.cz odkupují pouze zdravé společnosti od bezúhonných majitelů. Pro odkup společností máme stanovené podmínky, jejichž splnění požadujeme. Od majitelů nabízených společností požadujeme potvrzení o splnění našich podmínek v podobě úředních dokumentů. Předložení dokladů o splnění podmínek je důležité z důvodu zajištění bezpečnosti obchodní transakce pro obě zúčastněné strany. Profispolečnosti.cz při odkupu Vaší firmy zaručují rychlé a diskrétní jednání. Pokud Vaše firma bude podmínkám vyhovovat, jsme přesvědčeni, že výsledek naší obchodní transakce bude oboustranně výhodný.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít