Výkup a.s.

Majitelům akciových společností, kteří už pro své podnikání tyto společnosti nevyužívají, mají nyní možnost prodat své společnosti naší firmě.

Nabízené akciové společnosti musejí ovšem splňovat určité podmínky. Především je nutno, aby společnost nebyla zadlužena a byla zcela bez závazků. Zároveň musí společnost prokázat, že po celou dobu své existence vedla řádně své účetnictví a řádně odevzdávala daňová přiznání a přehledy ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Je předností, pokud je akciová společnost v době výkupu plátcem DPH. Pokud společnost byla plátcem DPH pouze v minulosti, nevadí to. Nikdy v minulosti však firma nesměla být plátcem spotřebních daní. Členové představenstva nabízené akciové společnosti musejí doložit naprostou bezúhonnost.

Klienti, kteří nám nabídnou svou akciovou společnost k odkoupení, musejí splnění výše uvedených podmínek doložit příslušnými úředními dokumenty:

  • potvrzení o bezdlužnosti akciové společnosti ze strany finančního úřadu
  • potvrzení o bezdlužnosti akciové společnosti ze strany správy sociálního zabezpečení
  • potvrzení o bezdlužnosti akciové společnosti od zdravotní pojišťovny
  • výpis z rejstříku trestů člena nebo členů představenstva

Obchodní nabídku Vám učiníme po převzetí dokladů o splnění podmínek. Výkupní cena je stanovena vždy individuálně. Výše výkupní ceny bude záviset na datu vzniku společnosti a stavu jejích zakladatelských a dalších dokumentů.

Naše společnost v rámci odkupu akciové společnosti zajistí veškeré administrativní kroky spojené s převodem nabízené akciové společnosti na nás a rovněž uhradí veškeré náklady spojené s převodem firmy a zápisem změn v obchodním rejstříku, což zahrnuje náklady na notářský zápis, výpisy, ověření podpisů, opisy a kolky za zápis do obchodního rejstříku.

Nemáte pro svou akciovou společnost již využití? Nabídněte nám ji k odkupu.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít