Výkup firem - neplátců DPH před koncem roku 2013

POZOR JEDNÁ SE O ARCHIVNÍ ČLÁNEK A INFORMACE JIŽ NEMUSEJÍ BÝT AKTUÁLNÍ

Podnikatelům, kteří jsou vlastníky společnosti, jež pro jejich podnikání již ztratila význam, nabízí naše firma profesionální službu odkupu jejich společnosti.

Jestliže Vaše společnost s ručením omezeným, Vaše akciová společnost nebo Vaše evropská společnost pro Vás přestala plnit svou obchodní roli, je pochopitelné, že byste ji rádi prodali. Nemůžete však najít kupce? Nemáte čas na to, abyste si kupce sami našli? Naše společnost nabízí také službu odkup společnosti. Vaši společnost můžeme odkoupit ještě do konce roku 2013.

Jestliže je Vaše společnost bez závazků, není-li zadlužená, odkoupíme ji od Vás a zajistíme veškeré právní náležitosti spojené s prodejem společnosti, změnou jejího statutárního orgánu a sídla.

Pro odkup firem si naše společnost stanovila určité podmínky. Především je nutno, aby společnost byla zcela bez závazků a jakýchkoli dluhů. Další podstatnou podmínkou je, že společnost měla po celou dobu své existence řádně vedené účetnictví a řádně odevzdávala daňová přiznání a přehledy ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Firma nesměla být nikdy v minulosti plátcem spotřebních daní. Statutární orgán společnosti musí být zcela bezúhonný.

Veškeré výše uvedené podmínky je nutno doložit, doklady dokumentující splnění podmínek zajistí bezpečnost celé obchodní transakce výkupu společnosti na obou stranách.

Zejména je nutno předložit potvrzení o bezdlužnosti společnosti ze strany finančního úřadu, od správy sociálního zabezpečení a od zdravotní pojišťovny. Dále musí statutární orgán předložit výpis z rejstříku trestů.

V případě, že podmínky budou vyhovující, stanovíme výkupní cenu, která se bude odvíjet zejména od data zápisu společnosti do obchodního rejstříku a stavu jejích zakladatelských a ostatních dokumentů. Kromě výkupní ceny uhradí naše společnost náklady spojené s převodem firmy a zápisem změn do obchodního rejstříku.

Pokud Vaše společnost splní naše podmínky pro odkup, můžeme ji od Vás koupit ještě letos!

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít