Evropská společnost - SE

Evropská společnost, známá pod zkratkou SE, které je odvozena z latinského názvu Societas, je právní forma obchodní společnosti založená na právu Evropského společenství a Evropské unie.

Cílem Evropské společnosti je usnadnit volný pohyb osob, kapitálu a podnikatelských subjektů po celé EU. ES je postavena na právu Evropského společenství (EU). Zjednodušeně řečeno se jedná o akciovou společnost s evropskými prvky.

Primárně se Evropská společnost řídí komunitárním právem, ale to co není tímto právem upraveno, se řídí právním řádem státu, ve kterém má sídlo - typicky se jedná např. u "českých" Evropských společností o možnost vydávat akcie na majitele a nikoli pouze akcie na jméno. 

Výhody SE

  • celoevropská prestiž dána možností stěhování sídla Evropské společnosti v rámci jednotlivých zemí EU
  • potřeba pouze 4 osob do orgánů společnosti 
  • jednoduchý systém řízení a správy ES srovnatelný s řízením a správou tuzemské a.s.
  • možnost využití smluv o ochraně investic, možnost zvolení právního řádu a daňového zatížení v rámci přesunu sídla ES 

Možnosti založení SE 

I) PŘESHRANIČNÍ FÚZE

Jedná se o možnost, kdy se 2 akciové společnosti z různých zemí EU fúzují a vznikne tak nový podnikatelský subjekt - SE, který může ale mít sídlo v libovolném státě EU. 

II)  VYTVOŘENÍ MATEŘSKÉ (HOLDINGOVÉ) SPOLEČNOSTI

Dvě a více akciových společností, nebo společností s ručením omezeným, popř. jim obdobných společností z různých členských zemí EU mohou vytvořit holdingovou Evropskou společnost - SE. Zakládající společnosti se v tomto případě stávají dcerami Evropské společnosti.

III) VYTVOŘENÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

Alespoň dvě společnosti (bez omezení právní formy!) z různých členských států Evropské unie mohou založit dceřinou Evropskou společnost. Tento způsob je nejvyužívanější při zakládání SE od začátku tzv. na zelené louce.

IV) ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY

Akciová společnost, která má alespoň dva roky dceřinou společnost nebo pobočku v jiném členském státě EU, může změnit svoji právní formu na SE. Tato varianta neumožňuje současné přenesení sídla společnosti do jiného právního řádu, nicméně následný přesun je rovněž možný.

V) DCEŘINÁ SPOLEČNOST JINÉ EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI

Případ, kdy již existující Evropská společnost založí novou Evropskou společnost jako svoji společnost dceřinou. Zde se jedná o nejčastější způsob vzniku SE vůbec, jelikož je to nejrychlejší a nejméně časově i finančně nákladný proces založení evropské společnosti. Takto nově vzniklá Evropská společnost (resp. její akcie) poté může nýt převedena libovolně na jakéhokoli nového majitele a to formou převodu ready made společnosti.

V případě zájmu o více informací ohledně Evropských společností, jejich založení či převodu ready made Evropských společností nás neváhejte kdykoliv kontaktovat!

 

Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!


Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít