PŘEVOD ready made - aneb jak to funguje

Převzetí společnosti je jednoduché. Tento článek je o převodu firmy na nového majitele. Pokud chcete převzít firmu, k převodu READY MADE společnosti jsou Vám standardně  k dispozici společnosti s jediným jednatelem / členem představenstva a jedním společníkem / akcionářem.

Základní kapitál společností činí 200.000,-Kč u s.r.o. a 2.000.000,- Kč a je vždy plně splacen.

Výhodou koupě ready made společnosti v porovnání se zakládáním nové společnosti, které může trvat několik týdnů i měsíců, je možnost okamžitého jednání za společnost, tzn. okamžité zahájení podnikatelské činnosti.

 

V rámci převodu firmy RM s.r.o. bude provedeno:

 • svolání a organizace valné hromady
 • odvolání a jmenování nového jednatele/představenstva a dozorčí rady
 • případná změna názvu a sídla společnosti, případné rozdělení obchodních podílů/akcií
 • podpis smlouvy o převodu obch. podílu/akcií
 • podpis zprostředkovatelské smlouvy s naší společností a předání veškerých dokladů a majetku společnosti
 • případný podpis smlouvy o poskytnutí obchodní adresy a souvisejících služeb 
 • ohlášení či vyřízení nových živností
 • výpis z rejstříků trestů a z katastru nemovitostí a obchodního rejstříku
 • a podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku

 

Jednotlivé kroky vedoucí k převodu společnosti

Poté, jak si vyberete z našich služeb prodej ready made společnosti a provedete Vaši on-line objednávku, bude postup převodu probíhat v následujících krocích:

1) do Vaší mailové schránky Vám přijde objednávkový formulář, který je potřeba dle uvedených pokynů vyplnit (jména společníků a jednatelů, název a sídlo společnosti, zda chcete být registrováni k DPH apod.) a zaslat zpět na naši emailovou adresu

2) po zaslání objednávkového formuláře se s Vámi telefonicky spojí pracovník naší společnosti a domluví s Vámi termín schůzky u spolupracujícího NOTÁŘE, zde je rovněž nutné provedení platby za naše služby v hotovosti oproti předání dokladů a majetku společnosti (účetně)

3) v závislosti na Vámi požadovaných změnách ve společnosti, bude jednání u notáře probíhat dvojím způsobem:

 • sepsání notářského zápisu - v případě, že požadujete takové změny ve společnosti, ke kterým je ze zákona nutno provést v rámci příplatku 5.000,- Kč. NOTÁŘSKÝ ZÁPIS je nutný u podstatných změn ve společnosti, typicky se jedná o změnu názvu společnosti, jejího sídla mimo Prahu, rozdělení obchodního podílu/akcií pro více společníků, změna předmětu podnikání; dále následuje ověření podpisů nabyvatele společnosti na příslušných dokumentech (návrh do OR, smlouva o převodu, prohlášení zástupců orgánů společnosti) a vyhotovení výpisů z OR, RT a KN
 • provedení Valné hromady bez notářského zápisu (mění se pouze jednatel a společník, ale sídlo zůstává v Praze a název se nemění), dále ověření podpisů nabyvatele společnosti na příslušných dokumentech (návrh do OR, smlouva o převodu, prohlášení zástupců orgánů společnosti) a vyhotovení výpisů z OR, RT a KN

4) podání návrhu do OR pracovníkem naší společnosti a garance zápisu změn v obchodním rejstříku

5) po cca 3 až 5 pracovních dnech budete námi upozorněn na skutečnost, že Vámi požadované změny byly již zaneseny do obchodního rejstříku a Vy si můžete vyzvednout nový výpis z OR

 

Základní kapitál společnosti - při převodu ready made společnosti se převádí pouze účetně

Principem ready made firem je fakt, že mají již splacený základní kapitál. Při převodu ready made společnosti vy kupujete obchodní podíly /akcie v nominální hodnotě a oproti tomu dostáváte na pokladně společnosti její základní kapitál.

Pro názornost uvedeme na příkladu převodu ready made s.r.o.:

Vy jako nový společník kupujete obchodní podíly za cenu 200.000,- Kč a naše společnost zase předává Vám 200.000,- Kč (základní kapitál v majetku společnosti) na pokladně. Dochází tak fakticky k oboustrannému započtení uvedených částek, tzn. výše uvedených 200.000,- Kč je předáno pouze účetně "na papíře". Z pokladny se dále až do jejího vyčerpání účetně platí služby a zboží pro společnost, i když je fakticky platíte "ze svého" - čímž ale i v podstatě doplňujete pokladnu společnosti.

 

Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít