Prodej kapitálových obchodních společností

Kapitálová obchodní společnost je taková společnost, pro jejíž fungování je důležitý majetek (peněžitý či nepeněžitý vklad) a nikoli osoba společníka. Kapitálová obchodní společnost je tak víceméně na osobě společníka nezávislá, jelikož pokud se tato osoba změní, nemá to na další existenci kapitálové obchodní společnosti velký význam. Naproti kapitálovým obchodním společnostem stojí osobní obchodní společnosti, kde samotná existence společnosti je vázána na osobu společníka - typicky se jedná o veřejnou obchodní společnost (v.o.s.) či o komanditní společnost (k.s.), které jsou obě vázány na osoby svých společníků.

Typické znaky kapitálových obchodních společností:

  • majetkový vklad do základního kapitálu každého společníka je povinný
  • společníci se na obchodní činnosti kapitálové obchodní společnosti osobně nepodílejí
  • ručení společníků za závazky společnosti je omezené, popřípadě žádné 
  • typicky se jedná o společnost s ručením omezeným (s.r.o.), akciovou společnost (a.s.), či evropskou společnost (SE)

Jak je vysvětleno výše, kapitálové obchodní společnosti nejsou závislé na svých členech, a tudíž je i toto členství v nich převoditelné na další osoby. V případě že k převodu majetkové účasti na společnosti - obchodního podílu u s.r.o. či akcií u a.s. - dochází úplatně a tyto majetkové účasti jsou převedeny na nového společníka (resp. akcionáře) celé, dochází tím i k převodu celé kapitálové obchodní společnosti. Tento nový společník či akcionář nastoupí až na drobné výjimku do všech práv a povinnosti svého předchůdce. Toto je výhodné zejména v situacích, kdy společnost vytvoří určitý podnikatelský majetek, má vlastní klientelu a know-how, ale původní společník či akcionář chce ze společnosti vystoupit. Skrze prodej celé společnosti (či její části) se realizuje faktický převod tohoto majetku na nové osoby, aniž by obchodní majetek kapitálové obchodní společnosti oficiálně a právně měnil vlastníka.

Prodej ready made kapitálových obchodních společností

Profispolečnosti.cz s.r.o. nabízí svým klientům prodej kapitálových obchodních společností s.r.o. či a.s., ale pouze ve formě ready made společností - tzn. předzaložených společností, určených k prodeji koncovému zákazníkovi, které nemají žádnou podnikatelskou historii a jsou bez jakýchkoli závazků. Prodej ready made kapitálových obchodních společností je alternativou pro založení těchto společností od počátku, jelikož se jedná o jednodušší a méně časově i finančně náročnou variantu.

Prodejem společností, které aktivně podnikaly a u kterých tedy nemůžeme garantovat jejich stoprocentní bezdlužnost, se nezabýváme. Neodkupujeme a ani neprodáváme starší obchodní společnosti, které již vykovávaly podnikatelskou činnost.

Všechny naše ready made kapitálové obchodní společnosti na prodej byly založeny jako jediným zakladatelem naší společností. Jen tak můžeme našim klientům poskytnout doživotní právní záruku na 100% bezdlužnost námi prodávaných kapitálových obchodních společností.

V případě, že máte zájem o službu prodeje kapitálových ready made obchodních společností, navštivte laskavě stránku popisující ready made společnosti, popř. nás neváhejte přímo kontaktovat - rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.

 

Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!


Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít