Prodej společností

Prodej obchodních společností či prodej společnosti patří mezi hlavní náplň naší činnosti. Zabýváme se ale pouze prodejem čistých a nikdy nepodnikajících společností. Starší společnosti, které již vykonávaly podnikatelskou činnost neprodáváme, jelikož bychom nemohli zajistit jejich stoprocentní právní a finanční čistotu.

Obchodní společnosti tedy ani nevykupujeme a ani nezprostředkováváme jejich prodej pro třetí osoby.

Prodej společností či prodej společnosti realizujeme pouze skrze prodej ready made společností, které byly založeny od počátku naší společností a ve své podstatě představují pouze rychlejší a finančně výhodnější variantu oproti založení společnosti od samého začátku.

Při prodeji společností poskytujeme našim klientům doživotní právní záruku za stoprocentní bezdlužnost prodávané ready made společnosti a dále poskytujeme i doživotní záruku za formální a obsahovou správnost veškerých právních dokumentů a listin, které sloužili jako podklad pro založení společnosti a její zápis do obchodního rejstříku.

Prodej společnosti jsme schopni bez jakékoli přirážky schopni realizovat i během několika málo hodin. Ode dne prodeje společnosti, resp. ode dne převodu jejího obchodního podílu či akcií na Vás se stáváte jejím jediným "vlastníkem". Při prodeji společnosti dochází rovněž k odvolání původního statutárního orgánu prodávané společnosti (jednatele či člena představenstva) a jako nový statutární orgán bude zvolen přímo klient či jím požadovaná osoba - od této chvíle je rovněž oprávněn za společnost jednat a činit za ni platné právní úkony. Zápis nových osob v obchodním rejstříku trvá zpravidla maximálně 5 pracovních dnů.

V případě zájmu o více informací, týkajících se prodeje společnosti, se podívejte na naši stránku prodej ready made společností.

Pokud potřebujete poradit, na něco se zeptat či přímo objednat prodej společnosti od nás, neváhejte nás kontaktovat.

Budeme se Těšit na naši vzájemnou spolupráci.

Vaše Profispolečnosti.cz s.r.o.

 

Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít