Ready made s.r.o. nebo a.s. k Vánocům

Hledáte neobvyklý a užitečný dárek k Vánocům? Co třeba společnost, firma? Jestliže se Vy nebo někdo z Vašich blízkých chystáte začít podnikat, není to tak úplně nemožné!

Pokud byste se rozhodli, že si ještě do konce roku 2013 pořídíte společnost s ručením omezeným nebo akciovou společnost, jste na správném webu! Do konce roku už mnoho času nezbývá, a pokud byste se rozhodli zakládat společnost svépomocí, možná byste to kvůli rozsáhlým administrativním nárokům na celý proces nemuseli stihnout.

Jestliže ale využijete ještě před Vánoci naši službu prodej ready made společnosti, stihnete to zcela určitě a do Vánoc máte šanci stát se majitelem společnosti.

Ready-made společnosti, které našim klientům nabízíme, jsou ready made společnosti s ručením omezeným, ready made akciové společnosti i ready made evropské společnosti.

Naše ready made s.r.o. mají plně splacený kapitál v dosud platné minimální výši, ale máme také k dispozici s.r.o. s vyšším základním kapitálem nebo s.r.o. se starším datem vzniku. Některé z našich s.r.o. jsou dokonce přihlášené jako plátci DPH.

Pokud byste se rozhodli pro nákup ready made akciové společnosti, nabízíme ready made a.s. s plně splaceným základním kapitálem akciové společnosti ve výši 2 miliony Kč, což je její hlavní výhodou oproti založení a.s. na míru, kde musí podnikatel základní kapitál a.s. v určené výši splatit z vlastních finančních prostředků. Pořízení akciové společnosti formou nákupu ready-made akciové společnosti představuje nejvýhodnější způsob, jak vůbec lze a.s. získat, zejména pro jeho rychlost a dostupnost.

U akciových společností je nutno upozornit nové majitele na zásadní změnu, která pro a.s. nastala 27.6.2013. K tomuto datu došlo ke změně obchodního zákona týkající se anonymních listinných akcií na majitele a to konkrétně nabytím účinnosti zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností. Od tohoto data již nově založená akciová společnost (např. při založení a.s. na klíč) nemůže vydat akcie na majitele v listinné podobě, čímž končí anonymita majitelů těchto akcií (akcionářů akciové společnosti). Případné akcie na majitele vydané před tímto datem je akciová společnost povinna změnit jejich formu nejpozději k datu 30.6.2014. Akcie na majitele sice bude možné nadále vydávat, ale pouze v zaknihované formě nebo jako akcie imobilizované, ty budou uloženy u depozitáře cenných papírů, který bude mít informaci o jejich majiteli. Další formou akcií akciových společností jsou akcie na jméno, na nichž je jejich majitel uveden svými osobními údaji.

Od začátku roku 2014 nastává dále pro akciové společnosti a Evropské společnosti povinnost vést vlastní webové stránky, které musejí obsahovat předepsané základní údaje o společnosti. Především půjde o název společnosti, sídlo společnosti, IČO společnosti, údaje o zápisu v obchodním rejstříku a pozvánky na valné hromady. I s webovými stránkami Vám může naše firma pomoci.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít