SPV společnosti

Co znamená zkratka SPV? Jde o zkratku anglického výrazu Special Purpose Vehicle, což přeloženo do češtiny znamená prostředek zvláštního určení. V kontextu obchodních společností jde o společnost zvláštního určení, tedy o společnost, která je účelově založena a určena k provedení jednoho konkrétního projektu. Často je taková společnost používána jako dceřiná společnost oddělená od mateřské společnosti jak finančně tak majetkově resp. i právně.

Standardně se tyto typy společností používají pro minimalizaci a oddělení finančního (příp. dalšího) rizika ve vztahu k mateřské společnosti při přípravě a pro financování velkých projektů.

Vzhledem k tomu, že se podnikatelé často účastní výběrových řízení pro různé klienty a pro konkrétní zakázku potřebují mít po ruce právě takovouto společnost zvláštního určení, je pro ně velmi výhodné, když mají možnost takovou společnost získat co nejrychleji a nezatěžovat se jejím zakládáním. Pro tyto podnikatele máme připravené speciální předzaložené SPV společnosti na prodej. Charakteristika našich SPV společností je naprosto shodná s našimi ready made společnostmi.

Naše SPV společnosti jsou provozuschopné společnosti se všemi potřebnými atributy:

Jsou to společnosti, které jsou zapsané v obchodním rejstříku, mají své IČO, svůj název a své registrované sídlo v Praze, mají nulovou obchodní minulost, nemají žádné závazky ani dluhy. Naše SPV společnosti mají vyřízené volné živnosti, jejich prodej společnosti lze realizovat téměř okamžitě a začít podnikat pod novou obchodní firmou lze opravdu již ve stejný den, kdy dojde k převodu SPV společnosti na nového vlastníka. Základní kapitál všech našich SPV společností je plně splacený. U nás si můžete koupit také SPV společnosti, které jsou již přihlášené k DPH. Pro urychlení možnosti podnikání mají naše SPV otevřený běžný účet v bance; tento účet lze ovšem na přání klienta také zdarma zrušit. Stejně tak lze v rámci převodu na nového vlastníka uskutečnit i další požadované změny v obchodním rejstříku, např. změnit název, nebo sídlo.

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít