Daňový doklad

S pojmem daňový doklad se můžete setkat jakv zákoně o spotřebních daních, ale také v zákoně o dani z přidané hodnoty. A právě o daňovém dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty je tento článek.

Povinností plátce je vystavit daňový doklad za každé zdanitelné plnění nejdříve dnem uskutečnění zdanitelného plnění a nejpozději do 15 dnů od tohoto dne. Pokud je doklad vystaven před uskutečněním zdanitelného plnění, není považován za daňový doklad. Výjimkou je splátkový kalendář.

Náležitosti daňového dokladu

Závazné náležitosti daňového dokladu vymezuje § 12 zákona o dani z přidané hodnoty. Běžný daňový doklad musí obsahovat:

 • obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání, popř. bydliště nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
 • daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
 • obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání, popř. bydliště nebo místo podnikání plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění,
 • daňové identifikační číslo plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění,
 • pořadové číslo dokladu,
 • rozsah a předmět zdanitelného plnění,
 • datum vystavení dokladu,
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 • výše ceny bez daně celkem (v české měně),
 • základní nebo snížená sazba daně, případně sdělení, že se jedná o zdanitelné plnění osvobozené o povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 46 nebo 47 zákona o dani z přidané hodnoty,
 • výši daně celkem zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru, případně uvedenou i v haléřích (v české měně).


V případě prodeje do 10 000 Kč včetně daně je možné použít i zjednodušený daňový doklad, kde oproti běžnému daňovému dokladu není nutné uvádět identifikační údaje o příjemci zdanitelného plnění (kupujícím), cenu lze uvést celkem včetně DPH a stačí pouze uvést příslušnou sazbu DPH. Současně je potřeba, aby daňový doklad splňoval i náležitosti účetního dokladu. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá plátce, který uskutečnil plnění.

POZOR AKCE: Specializujeme se na vedení účetnictví pro nové firmy. Využijte nyní 10% slevy na vedení účetnictví!

 

Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!

 

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít