Daňový subjekt a předmět zdanění

Daňovým subjektem je osoba, která je podle zákona povinna strpět, odvádět nebo platit daň.

  • Poplatník je daňový subjekt, jehož předmět=příjem nebo majetek je dani podroben
  • Plátce daně je daňový subjekt, který je ze zákona povinen odvést daň vybranou od jiných subjektů nebo sraženou jiným poplatníkům (srážka u zdroje) pod svou majetkovou odpovědností. Výhodou srážky u zdroje je, že se daň odvede velmi rychle po vzniku příjmu a snižuje administrativní náklady.

Společné zdanění je v případě více osob u jednoho výběru daně.

  • fyzická osoba - (např. manželské dvojice, dvojice ve společné domácnosti, členové domácnosti aj.), daň tam kde je výrazně progresivní – progresivní nominální sazba-míra zdanění se více přizpůsobuje schopnosti platit např. domácnosti (předpokládá se, že všichni budou mít stejnou životní úroveň) nebo spolupráce osob.
  • právnická osoba - podniky ve skupině, složité a nákladné stanovit základ daně z přijmu samostatně pro každý z podniků spojených (např. mateřské společnosti). V tomto případě probíhá konsolidace základu, který může být zdaňován u vrcholného subjektu (např. mateřské společnosti) anebo společně stanovaný základ daně se rozděluje na jednotlivé podniky.

Předmětem zdanění označuje to, z čeho se daň ukládá.

Objekt zdanění

  • HLAVA - předmětem daně je samotný daňový subjekt (pracující) - např. pouze jediný - sběr hromadného odpadu, poplatek za psa, - daň může být vysoká, sociálně nepřípustná, nelze jí uniknout - někdy se také nazývá paušální daň – vyčíslíme výdaje, které chceme z daňového výnosu financovat a vydělíme je počtem poplatníků
  • MAJETEK - je viditelný, nelze s ním pohybovat, nelze zatajit, používají se jen doplňkové – jsou příjmem nižších samosprávných celků nebo účelových fondů
  • DŮCHOD -relativně mladá, daň z přijmu=důchodová, mají stimulační funkci, ekonomická f-ce - osobní důchodová daň, nejdůležitější redistribuční kanál, potřebují vyspělou evidenci,
  • SPOTŘEBA -převažují všeobecné, ke stanovení nejdříve předmět pak plátce, patří k nim i ekologické – „zelené“ daně a daně z užívání- např. silniční daň

POZOR AKCE: Specializujeme se na vedení účetnictví pro nové firmy. Využijte nyní 10% slevy na vedení účetnictví!

 

Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!

 

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít