Funkce daní

Daň je povinná, zákonem uložená platba, která plyne do veřejného rozpočtu. Platí pro ni:

 • povinná – patří mezi základní občanské povinnosti
 • zákonem stanovená
 • nenávratná – zaplacením daně nevzniká subjektu nějaký nárok
 • neúčelová – nikdo v okamžiku platby, neví, na co budou tyto prostředky použity
 • neekvivalentní – platbou daně se jedinec podílí na společných příjmech, nemá žádný vztah k tomu, v jaké výši se bude podílet na výdajích veřejných rozpočtů
 • jedná se o peněžní plnění
 • jde so veřejného rozpočtu – prostředky jsou určeny k hrazení potřeb, které vznikají společností jako celku.

Daně mohou plnit mnoho funkcí, k těm nejdůležitějším patří:

Fiskální funkce

Což je primární funkce daní, mají schopnost naplnit veřejný rozpočet.

Alokační funkce

Prostřednictvím daní se můžou dát prostředky tam, kde si stát myslí, že je to potřeba. Stát může poskytovat zvýhodnění prostřednictvím daňových úlev tzv. nepřímou daňovou úlevu nebo usměrnit preference spotřebitelů, kdy např. u očkování – těm, co si ho platí, může snížit daňovou povinnost.

Redistribuční funkce

Daně jsou vhodným nástrojem pro zmírnění rozdílů v důchodech jednotlivých subjektů tím, že se ve větší míře vybírají od bohatších, což umožňuje státu prostřednictvím transferů zvyšovat příjmy chudším.  Vychází se ze základu daně -jestliže roste základ daně pomaleji než daň – progresivní daň. Opakem je pak daň degresivní.

Stabilizační funkce

Prostřednictvím této funkce mohou daně přispívat např. ke zmírňování cyklických výkyvů v ekonomice. V období konjunktury daně odčerpávají do rozpočtů vyšší díl a zároveň dělají rezervu na horší časy. V období stagnace zase pomáhají ekonomiku nastartovat

Stimulační funkce

Využívá toho, že daně jsou subjekty vnímány zpravidla jako újma a subjekty jsou ochotny udělat hodně proto, aby svou daňovou povinnost omezily. Stát subjektům poskytuje různé formy daňových úspor anebo naopak je vystavuje vyššímu zdanění, aby podpořil ekonomický růst nebo je motivoval ke spotřebě určitých statků- např.  snižuje podnikatelské riziko tím, že subjektům umožňuje o ztrátu z podnikání v následujících letech snížit základ daně z příjmů nebo existují tzv. „daňové prázdniny“ – forma snížení daně konkrétní osobě za předpokladu, že splní určité podmínky (objem investic, nové technologie, tvorba pracovních míst, …).

Existují i také negativní stimulace, které mají plátce odradit např. vysoké zdanění alkoholu a cigaret.

Daň může být

 • Progresivní – přerozděluje důchod od subjektů s většími důchody k subjektům s menšími důchody
 • Proporcionální – přerozděluje důchody mezi jedinci s různou úrovní důchodu
 • Degresivní – více dopadá na subjekty s menšími důchody, např. zdanění spotřeby

Základní typologie daní podle předmětu

Daně přímé – ptáme se KDO?

 • důchodové
 • majetkové

Daně nepřímé – ptáme se CO? prostřednictvím koho? ð daně ze spotřeby

 • univerzální
 • selektivní

Pojistné sociální pojištění – cca 40%celkových přijmů

Ostatní

POZOR AKCE: Specializujeme se na vedení účetnictví pro nové firmy. Využijte nyní 10% slevy na vedení účetnictví!

 

Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!

 

 

 

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít