IFRS a jeho implementace

Implementace IFRS je dlouhodobý proces, který má několik fází a vyžaduje pečlivé projektové řízení. Management musí určit svou strategii – krátkodobé a dlouhodobé cíle, plány realizace těchto cílů a podporu pro zavedení jednotlivých kroků.

Nejprve je nutné pochopit koncepci IAS/IFRS a její základní odlišnosti od českých účetních předpisů a zvyklostí. Ve vytvořeném projektovém týmu by měly být jasně stanovené odpovědnosti a pravidla pro řízení jednotlivých pracovníků. Úkolem je sestavit rozpočet nákladů spojených s přechodem na IFRS a identifikovat možné problémy. IFRS přinese s sebou změny, ve vnitropodnikových účetních pravidlech, na které je nutné se připravit. Je nutné:

 • zvážit možnosti podnikového informačního systému
 • zvážit účast externích poradců a konzultantů
 • ověřit připravenost auditora
 • informovat o připravených změnách
 • koordinovat postupy
 • získávat informace o postupu partnerských podniků

Pro sestavení účetní závěrky podle IFRS je nutná znalost všech platných standardů. Účetní závěrka musí obsahovat transparentní a srovnatelné údaje vykázané v souladu s IFRS. Pojem „první použití IAS/IFRS“ znamená, že účetní jednotka poprvé zřetelně a bez výjimek a jiných omezení zveřejní, že je závěrka sestavena dle IAS/IFRS, a to bez ohledu na skutečnost, že již dříve závěrku v souladus IAS/IFRS připravovala, avšak pouze pro interní účely (například prokonsolidaci) nebo taková závěrka nebyla plně v souladu se všemi IAS/IFRS atd.

Nepovinné jmenovité úlevy

 • podnikové kombinace
 • reálná hodnota
 • zaměstnanecké požitky
 • kurzové rozdíly
 • složené finanční instrumenty
 • aktiva a závazky podniků ve skupině

Povinné jmenovité úlevy

 • vyřazené finančních aktiv a finančních závazků
 • zajištění
 • odhady

POZOR AKCE: Specializujeme se na vedení účetnictví pro nové firmy. Využijte nyní 10% slevy na vedení účetnictví!

 

Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!

 

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít